Skip to content

Menywod yn y byd Jazz - esblygiad menywod mewn jazz yng Nghymru.

Menywod yn y byd Jazz - esblygiad menywod mewn jazz yng Nghymru.

Mae Jazz y Mynydd Du yn ganolbwynt egnïol ar gyfer perfformiadau jazz yn y Fenni ac mae Theatr y Fwrdeistref yn lleoliad pwysig fu ynghau ar gyfer buddsoddiad sylweddol yn y gwaith adnewyddu. Roedd dod â'r ddau sefydliad yma at ei gilydd yn bartneriaeth naturiol, a arweiniodd at ddatblygu'r Women in Jazz; esblygiad menywod mewn jazz yng Nghymru.

Mae'r perfformiad cyffrous hwn yn cynnwys rhestr o gerddorion jazz o Gymru, sydd wedi gweithio gyda'i gilydd gyda'r gwneuthurwr ffilmiau Mark Viveash i greu cynhyrchiad unigryw. Bydd y sioe yn archwilio hanes menywod mewn jazz yng Nghymru, yn y gorffennol a'r presennol ac yn cynnwys amrywiaeth o gerddorion o'r rhai a sefydlwyd ar y sîn jazz, i'r rhai sydd newydd ddechrau arni.

Cafodd y cerddorion eu dewis o alwad agored ac mae wedi arwain at garfan ansafonol yn darparu rhai cyfuniadau offerynnol a lleisiol anarferol. Trwy drafod, mae wedi dod i'r amlwg mai cerddoriaeth newydd, wedi'i hysgrifennu a'i byrfyfyrio gan y cerddorion, fydd prif elfen y perfformiad, wedi'i blethu â safonau jazz sy'n gyfystyr â cherddorion a chyfansoddwyr jazz benywaidd.

Caiff y perfformiad ei ategu gan saith ffilm fer yn ymchwilio i deithiau jazz personol y cerddorion a'i gefnogi gan arddangosfa sy'n edrych ar hanes Menywod mewn Jazz yng Nghymru, a ysgrifennwyd gan Nigel Jarrett ac sy'n cynnwys arlwy gan Jazz Heritage Wales.

Menywod yn y byd Jazz

Menywod yn y byd Jazz - esblygiad menywod mewn jazz yng Nghymru.

 This celebration of women in jazz in Wales is the culmination of a project between The Borough Theatre and Black Mountain Jazz, funded by the Arts Council of Wales as part of the Archwilwyr Jazz Explorers project and features a range of musicians from those established on the jazz scene, to those just starting out.

Archwilwyr Jazz Explorers Project

As a result of the 2020 COVID lockdown, James Chadwick, jazz guitarist and educator based in Cardiff, who had set up a Facebook page called Jazz in South Wales, started asking jazz musicians to send films of themselves playing, which he then posted as daily performances, for 18 months. This stimulated connections and reconnections between musicians in the community and led to a discussion on the state of Jazz in South Wales before COVID and what it might look like afterwards. With the support of the RWCMD, an application to the Arts Council of Wales to run a Connect and Flourish, R and D project for a year. This resulted in Archwilwyr Jazz Explorers, a year-long project running pan- Wales, focusing on- community, education and diversity, with the aim of developing links, partnerships and work opportunities for Wales based jazz musicians. The project began in July, with a partnership with Aberystwyth Music Festival who piloted a fringe jazz line up to their Classical programme. In September, an education project was launched in North Wales, working with three music services, Galeri in Caernarfon and a group of recent RWCMD graduates, exploring jazz concepts, improvisation and performance. The final element is the Women in Jazz project, delivered through a partnership between Black Mountain Jazz and the newly refurbished Borough Theatre in Abergavenny.

Artists Information

^
cyWelsh