Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Sadwrn Ionawr 14, 2023

Gwaith byrfyfyr cyflym a ffyrnig ar ymyl y dibyn yw syniad y feiolinydd Xenia o noson allan hwyliog. Mae ei gyrfa hyd yma wedi cynnwys sawl credyd teledu a radio, gan gynnwys gyda'r BBC ac ITV. Mae hi wedi perfformio yn yr O2 yn Llundain a Neuadd Frenhinol Albert, ac mae’n chwarae'n rheolaidd mewn nifer o arddulliau cerddorol o'r clasurol i'r disgo. Mae hi'n aelod o'r pedwarawd jazz sipsi Hot Club Gallois, ac mae wedi cymryd rhan mewn sawl cydweithrediad ar gyfer Gŵyl Jazz Aberhonddu gyda cherddorion o Gymru, y Weriniaeth Tsiec a'r Ariannin.

Er i Xenia gael ei magu gyda'r ffidil doedd hi ddim yn astudio yn y coleg cerdd, gan gredu y byddai'r pwysau o ennill bywoliaeth o gerddoriaeth yn tynnu'r llawenydd o chwarae. Yn 2013, yn yr hyn mae hi'n ei alw'n 'fath o argyfwng cyn canol oed', ymddiswyddodd o swydd gyllid gyfforddus a dianc i Dde America am chwe mis lle sylweddolodd fod cerddoriaeth yn rhy bwysig i fod yn hobi yn unig. Sefydlodd fel Xenia Violin ar ôl dychwelyd ac mae wedi bod yn perfformio a recordio byth ers hynny. Pan nad yw'n chwarae mae'n mwynhau dawnsioTango a magu ei theulu.

xenia@xeniaviolin.com

Menywod yn y byd Jazz

^
cyWelsh