Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Mawrth Chwefror 4, 2020

Fel gyda’r rhan fwyaf o wefannau, rydym yn defnyddio cwcis ar ein gwefan i wella profiad y defnyddiwr. Mae'r rhain yn cynnwys, er enghraifft, cwcis ar gyfer dadansoddeg sy'n dweud wrthym sut mae pobl yn defnyddio'r wefan i'n helpu i wella'r wybodaeth a ddarparwn.

Ffeil destun bach yw cwci sy'n cynnwys gwybodaeth y mae gwefan yn ei throsglwyddo i ddisg galed eich cyfrifiadur at ddibenion cadw cofnodion. Ni all cwci roi mynediad i ni i'ch cyfrifiadur nac i'ch gwybodaeth bersonol. Mae'r rhan fwyaf o borwyr gwe yn derbyn cwcis yn awtomatig; holwch lawlyfr neu gymorth ar-lein eich porwr os ydych am gael gwybodaeth am gyfyngu neu analluogi'r ffordd y mae'r porwr yn trin cwcis. Os ydych chi'n analluogi cwcis, gallwch weld y wybodaeth ar ein gwefan o hyd, ond efallai y bydd swyddogaeth rhai tudalennau’n cael ei lleihau.

Gall cwcis fod naill ai'n gwcis "parhaus" neu'n gwcis "sesiwn": bydd cwci parhaus yn cael ei storio gan borwr gwe a bydd yn parhau'n ddilys tan ei ddyddiad dod i ben, oni bai ei fod wedi'i ddileu gan y defnyddiwr cyn y dyddiad dod i ben; bydd cwci sesiwn ar y llaw arall, yn dod i ben ar ddiwedd y sesiwn defnyddiwr, pan fydd y porwr gwe ar gau. Rydym ond yn defnyddio cwcis sesiwn ar y wefan hon.

Cwcis yr ydym yn defnyddio ar ein gwefan

(a) Dilysu
Rydym yn defnyddio cwcis i nodi mewngofnodi gweinyddol drwy'r dudalen mewngofnodi: Mae'r cwcis a gynhyrchir yn cynnwys wordpress_sec_*
Mae hyn yn ymdrin â mewngofnodi ar gyfer gweinyddwyr gwefannau. (Cwci sesiwn)

(b) Statws 
Rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i benderfynu a ydych wedi mewngofnodi i'n gwefan
Cwcis a ddefnyddir at y diben hwn yw: wordpress_logged_in_* (Cwci sesiwn)

(c) Diogelwch
Rydym yn defnyddio cwcis fel elfen o'r mesurau diogelwch a ddefnyddir i ddiogelu cyfrifon defnyddwyr, gan gynnwys atal defnydd twyllodrus o fanylion mewngofnodi, ac i ddiogelu ein gwefan a'n gwasanaethau yn gyffredinol. (Cwci sesiwn)

(d) Dadansoddi
Rydym yn defnyddio cwcis i'n helpu i ddadansoddi defnydd a pherfformiad ein gwefan a'n gwasanaethau.
Rydym yn defnyddio Google Analytics i ddadansoddi'r defnydd o'n gwefan. Mae Google Analytics yn casglu gwybodaeth am ddefnydd gwefannau drwy gyfrwng cwcis. Defnyddir y wybodaeth a gesglir yn ymwneud â'n gwefan i greu adroddiadau am y defnydd o'n gwefan. Mae ein darparwyr gwasanaeth yn defnyddio cwcis a gellir storio'r cwcis hynny ar eich cyfrifiadur pan fyddwch yn ymweld â'n gwefan.
Mae polisi preifatrwydd Google ar gael yn: https://www.google.com/policies/privacy/(Cwci sesiwn)

Rheoli cwcis
Mae'r rhan fwyaf o borwyr yn caniatáu i chi wrthod derbyn cwcis ac i ddileu cwcis. Mae'r dulliau ar gyfer gwneud hynny yn amrywio o borwr i borwr, ac o fersiwn i fersiwn. Fodd bynnag, gallwch gael y wybodaeth ddiweddaraf am sut i flocio a dileu cwcis drwy'r dolenni hyn:
(a) https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en (Chrome);
(b) https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences (Firefox);
(c) http://www.opera.com/help/tutorials/security/cookies/ (Opera);
(d) https://support.microsoft.com/en-gb/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies (Internet Explorer);
(e) https://support.apple.com/kb/PH21411 (Safari); and
(f) https://privacy.microsoft.com/en-us/windows-10-microsoft-edge-and-privacy (Edge).

Bydd blocio pob cwci yn cael effaith negyddol ar ddefnyddioldeb llawer o wefannau. Os byddwch yn rhwystro cwcis, ni fyddwch yn gallu defnyddio'r holl nodweddion ar ein gwefan.
If you block cookies, you will not be able to use all the features on our website.

^
cyWelsh