Skip to content

Cyfleoedd cyffrous i fod yn rhan o dîm Blaen Tŷ

Hoffech chi ymuno â'n tîm hanfodol o wirfoddolwyr a mwynhau amgylchedd lle nad oes dau ddiwrnod yr un fath?
Rydym yn cynnig rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau sy'n amrywio o ddrama a chomedi i gerddoriaeth, wrth i ni ymdrechu i greu sin ddiwylliannol fywiog i'n rhanbarth a gallwch chi fod yn rhan ohoni.
Mae ein Rhaglen Gwirfoddolwyr Blaen Tŷ yn ffordd wych o fagu hyder, magu sgiliau, gwneud ffrindiau newydd a bod yn rhan o'r hud sy'n theatr. Mae'n ffordd wych o helpu eich cymuned leol hefyd.
Does dim angen profiad gan y bydd gwirfoddolwyr yn cael hyfforddiant a chefnogaeth.
Petaech hi’n hoffi gwybodaeth bellach a fyddech chi gystal â chysylltu â mailto:boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

 

^
cyWelsh