Skip to content

Creative Futures allows time and space to develop creative work and creative practice with young people.

It is a collaborative programme that supports local arts activity and importantly gives young people a voice in its development.

Mae'r prosiect, sydd wedi ymrwymo i rymuso pobl ifanc, yn dwyn ynghyd nifer o sefydliadau celfyddydol ac ieuenctid, gan ddatblygu rhwydwaith o ofodau a chyfleoedd sy'n rhoi pwyslais ar archwilio a mwynhau ymarfer creadigol.

Nod y prosiect yw ysbrydoli sgwrsio ymhlith pobl ifanc a datblygu rhaglen wirioneddol ddiddorol, yn seiliedig ar y materion a'r sgiliau theatr sydd o ddiddordeb ac sy'n dod i'r amlwg fel y rhai mwyaf cyfredol a phwysig iddynt.

Mae'r rhaglen yn cynnwys sesiynau celfyddydau ieuenctid pwrpasol sy'n cael eu curadu a'u harwain gan yr ymarferwyr celfyddydau lleol a chenedlaethol mwyaf profiadol. Gan ymgorffori ysgrifennu, theatr gorfforol, a nifer o sgiliau theatrig eraill, mae Dyfodol Creadigol yn gweithio i sefydlu Theatr Ieuenctid Sir Fynwy, lle bydd pobl ifanc leol yn creu perfformiad amlddisgyblaethol, yn tyfu eu hymarfer, ac yn cael y llwyfan ar gyfer astudio pellach a gweithio yn y theatr.

Rydym yn gwybod am y dalent anhygoel sy'n bodoli ymhlith pobl ifanc leol ac rydym hefyd yn cydnabod yr anawsterau y mae llawer yn eu hwynebu wrth fanteisio ar gyfleoedd sy'n eu hysbrydoli a’u hymgysylltu. Bydd y sesiynau'n agored i bawb, yn rhad ac am ddim gyda rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer cludiant i ac o rai sesiynau. Mae'r Prosiect Dyfodol Creadigol wedi ymrwymo i agor i fyny pŵer theatr i gynifer o bobl ifanc â phosibl gan roi cyfle i bawb fynegi eu hunain ac adrodd eu stori.

Pwy yw Dyfodol Creadigol?

Wedi'i ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Dyfodol Creadigol yn gydweithrediad rhwng y Borough Theatr, Dance Blast, Canolfan Celfyddydau Melville a Gwasanaethau Ieuenctid Sir Fynwy.

Gan ddwyn ynghyd sefydliadau sydd wedi ymrwymo i'r celfyddydau ac i ieuenctid, mae Dyfodol Creadigol yn creu cymuned o ofodau a chyfleoedd ledled Sir Fynwy. Trwy gydweithio, cyd-wybodaeth, arbenigedd ac adnoddau, byddwn yn adeiladu rhwydwaith cryfach sy'n cefnogi pobl ifanc yn eu teithiau hunanfynegiant.

Y Cyrsiau a Gweithdai Diweddaraf

Sesiynau Trochi Theatr Wythnosol
Feb 24th – July 2024
Term Time Saturday’s 10:30am – 1:30pm
Rhaglen weithdai o ansawdd uchel sy'n ennyn diddordeb cyfranogwyr, gan archwilio’u straeon a rennir a rhai unigol, a gweithio gyda nhw i ddyfeisio ystod o ddarnau, gan gynnwys y profiad o ddiweddglo theatr ar gyfer y cyhoedd.
Cynhelir yn wythnosol yng Nghanolfan Celfyddydau Melville, Y Fenni.
TERM TIME SESSIONS ARE NOW FULL.  PLEASE CLICK HERE TO BE ADDED TO THE WAITING LIST.

Preswyliadau a Gweithdai Artistiaid mewn cydweithrediad â Gwasanaethau Ieuenctid a Dance Blast
A series of dynamic sessions held in local youth Centres.  Curated to inspire and empower young people through theatre, allowing them to explore their potential, build trust with other participants and explore creative ideas in a safe environment where they feel supported and able express themselves with integrity and purpose.
Details TBC

Bespoke Easter Holiday Theatre Immersion
Easter Holiday’s 2024
Intensive and bespoke workshops.  Each day will focus on a specific element of performance and led by renowned practitioners with specialist skills.  These bespoke sessions will give participants the opportunity to explore different aspects of theatrical practice, grow their skill set and have fun telling their stories in new and exciting ways.
Held at Melville Centre for the Arts, Abergavenny.
Dates and times TBC

Gwybodaeth Ychwanegol

Os oes gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o waith Dyfodol Creadigol, cysylltwch â Katherine McDermid-Smith:

E-bost: katherinemcdermidsmith@monmouthshire.gov.uk

Rhif Ffôn:  01633 644008 (Mon, Wed & Thurs 10am – 3pm)

 

Mae'r prosiect hwn ariannu’n gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

I ddarganfod sut mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei rhoi ar waith yn Sir Fynwy ewch I https://www.monmouthshire.gov.uk/uk-shared-prosperity-fund-spf/

Levelling Up Logo

 

Uk Government Logo

Cf Logo English
FREE February Half-term Theatre Workshops

Creative Futures is hosting an immersive and fun series of workshops in Abergavenny! 13/14/15 Feb 10am – 3pm 3 days of intensive theatre workshops for 11 – 19 y

Darllen Mwy
S H Gue Cjmwau Oqy Unsplash
FREE Term-Time Youth Theatre Sessions

Creative Futures is hosting weekly Youth Theatre sessions. Term-Time Saturday’s 10:30am – 1:30pm This term-time programme will consist of a series of dynamic se

Darllen Mwy
^
cyWelsh