Skip to content

Sut i archebu

Hygyrchedd

Please inform the box office staff if you have any additional requirements when booking and we will be happy to help.

There is access to the theatre via a lift at the front of the building. There are wheelchair accessible and ambulant toilet facilities in the building. There are spaces for wheelchair users in the auditorium.

Dewiswch eich seddi ac archebu tocynnau drwy ein swyddfa docynnau ar-lein ar y wefan ar unrhyw amser.

Y Swyddfa Docynnau

Opening Times:
Tuesday 10am – 2pm
Wednesday 10am – 2pm
Thursday 10am – 2pm
Friday 10am – 2pm

60 minutes before the start of each show

Ffôn:
01873 850805

E-bost:
mailto:boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

We are currently only accepting card and online payments.

Gallwch argraffu eich tocyn adref neu ddod â’ch ffôn symudol i ddangos eich tocyn.

Cadw seddi

Gellir cadw seddi ar gyfer rhai digwyddiadau hyd at 7 diwrnod neu 1 diwrnod cyn y digwyddiad. Os yw tocynnau ar gyfer sioe yn gwerthu’n gyflym neu wedi eu gwerthu i gyd, rydym yn cadw’r hawl i ostwng pa mor hir y gellir cadw seddi.
Caiff seddi eu rhyddhau’n awtomatig i gael eu hailwerthu ar ôl y dyddiad dod i ben.

Dychwelyd Tocynnau

Unwanted tickets may be exchanged for a credit voucher. Printed tickets must be handed in at least 1 week before the performance. There is a charge of £2.50 per transaction. Please Note: We are not able to offer this service for Hired Events.

Pe caiff yr holl docynnau ar gyfer sioe eu gwerthu – efallai y bydd yn bosibl i ni ailwerthu tocynnau nad ydych eu heisiau. Mae’n rhaid gwerthu pob sedd ymlaen llaw ac ni allwn warantu ailwerthu. Codir tâl o £2.50 fesul trafodiad.

Hynt

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy'n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ar draws Cymru. Mae'r theatr yn rhan o'r cynllun hwn oherwydd ei fod yn cynnig y gorau i gwsmeriaid o ran tocynnau teg a hygyrchedd.

Gall deiliaid cardiau Hynt gysylltu â'r Swyddfa Docynnau a gofyn am docyn cydymaith am ddim. Mae dyraniad cyfyngedig ar gael ar y rhan fwyaf o sioeau. Bydd tocynnau'n cael eu gwasanaethu ar sail y cyntaf i'r felin gaiff falu a byddant ar gael ar gyfer 1 cydymaith am ddim fesul cyfres y sioeau.

Rhaid dangos prawf o aelodaeth pan gaiff ei brynu ac yn y perfformiad.

 Dalier sylw os gwelwch yn dda:

Mae’n rhaid i blant sy’n mynychu’r theatr fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Gofynnwn yn garedig i chi droi eich ffôn symudol a dyfeisiau i ffwrdd yn ystod y perfformiadau.

Ni chaniateir defnyddio camerâu ac offer recordio yn yr awditoriwm.

Cliciwch yma i gael ein telerau ac amodau llawn.

^
cyWelsh