Skip to content

Sut i archebu

Hygyrchedd

Please inform the box office staff if you have any additional requirements when booking and we will be happy to help.

There is access to the theatre via a lift at the front of the building. There are wheelchair accessible and ambulant toilet facilities in the building. There are spaces for wheelchair users in the auditorium.

Dewiswch eich seddi ac archebu tocynnau drwy ein swyddfa docynnau ar-lein ar y wefan ar unrhyw amser.

Y Swyddfa Docynnau

Opening Times:
Tuesday 10am – 4pm
Wednesday 10am – 1pm
Dydd Iau 10 - 4yh
Friday 10am – 4pm
Saturday 10 – 1pm

90 minutes before the start of each show

Ffôn:
01873 850805

E-bost:
mailto:boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

We are currently only accepting card and online payments.

Gallwch argraffu eich tocyn adref neu ddod â’ch ffôn symudol i ddangos eich tocyn.

Cadw seddi

Gellir cadw seddi ar gyfer rhai digwyddiadau hyd at 7 diwrnod neu 1 diwrnod cyn y digwyddiad. Os yw tocynnau ar gyfer sioe yn gwerthu’n gyflym neu wedi eu gwerthu i gyd, rydym yn cadw’r hawl i ostwng pa mor hir y gellir cadw seddi.
Caiff seddi eu rhyddhau’n awtomatig i gael eu hailwerthu ar ôl y dyddiad dod i ben.

Dychwelyd Tocynnau

Unwanted tickets may be exchanged for a credit voucher. Printed tickets must be handed in at least 1 week before the performance. There is a charge of £2.50 per transaction. Please Note: We are not able to offer this service for Hired Events.

Pe caiff yr holl docynnau ar gyfer sioe eu gwerthu – efallai y bydd yn bosibl i ni ailwerthu tocynnau nad ydych eu heisiau. Mae’n rhaid gwerthu pob sedd ymlaen llaw ac ni allwn warantu ailwerthu. Codir tâl o £2.50 fesul trafodiad.

Gostyngiadau a Chonsensiynau 

Mae cyfraddau consensiwn ar gael mewn rhai digwyddiadau.
Gweler Hynt am fanylion tocynnau am ddim i gydymaith. Fel arfer ni chodir tâl mynediad ar faban mewn breichiau (dan 2 oed) ond ni caiff sedd ei dyrannu iddynt.

Archebion Grŵp

Mae cyfraddau is ar gael ar gyfer partïon o 10 neu fwy mewn digwyddiadau dethol. Caiff y gostyngiad hwn ei weithredu’n awtomatig wrth archebu 10 sedd neu fwy ar-lein.

 

Hynt

Mae Hynt yn gynllun cenedlaethol sy’n gweithio gyda theatrau a chanolfannau celfyddydau ledled Cymru i wneud pethau’n glir a chyson mewn polisi tocynnau teg a hygyrchedd.

Mae gan ddeiliaid cerdyn Hynt hawl i gael tocyn yn rhad ac am ddim ar gyfer cynorthwyydd personol neu ofalwr yn Theatr y Borough a’r holl theatrau a chanolfannau celfyddydau sy’n cymryd rhan yn y cynllun.

Mae amrywiaeth o wybodaeth am y cynllun a sut i ymuno ar gael ar wefan Hynt.

 

Dalier sylw os gwelwch yn dda:

Mae’n rhaid i blant sy’n mynychu’r theatr fod yng nghwmni oedolyn cyfrifol.

Gofynnwn yn garedig i chi droi eich ffôn symudol a dyfeisiau i ffwrdd yn ystod y perfformiadau.

Ni chaniateir defnyddio camerâu ac offer recordio yn yr awditoriwm.

Cliciwch yma i gael ein telerau ac amodau llawn.

^
cyWelsh