Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Sadwrn Ionawr 14, 2023

Ganwyd Liz yn Sussex i fam oedd yn hanner Cymraes a thad Prydeinig. Aeth i mewn i ddrama pan oedd tuag 11 oed ac i mewn i fandiau ac ensembles lleol bron yn unionsyth, gan gynnwys band roc a rôl ei llys-dad. Bu'n ffodus i ennill lle ar y cwrs jazz iau yn yr Academi Gerdd Frenhinol, yn 15 oed. Roedd hi'n 'byw ac anadlu' cerddoriaeth a dechreuodd chwarae'n broffesiynol yn 16 oed, gan gynnwys dau rediad yng Ngŵyl Ymylol Caeredin. Astudiodd gyda Dave Wickins yng Ngholeg Y Drindod Laban. Yno sefydlodd fand swing ac, wrth raddio, teithiodd o amgylch y DU ac Ewrop, gan chwarae mewn gwyliau, clybiau a phartïon dawns a gwneud dwy record. Ymunodd â Nerija, aeth ar daith o amgylch y DU a'r UE, a chwaraeodd yn yr UDA. Gwnaeth y band ddwy record hefyd. Symudodd Liz i 'dir rhai o'i chyndadau' ym mis Ionawr 2019 ac mae'n teimlo ei bod hi'n anrhydedd cael ei chynnwys yn y prosiect hwn...................

website: https://hello8528.wixsite.com/lizexell

Menywod yn y byd Jazz

^
cyWelsh