Oes gennych chi gwestiwn?

Gallwch gysylltu â ni drwy ddefnyddio’r opsiynau islaw.

Gwybodaeth Archebu

Rhif Ffôn y Swyddfa Docynnau 01873 850805 (AR GAU AR HYN O BRYD) Gallwch adael neges a bydd aelod o’n tîm yn cysylltu â chi o fewn 7 diwrnod i’ch neges. Gofynnir am eich amynedd gan fod staff a mynediad yn gyfyngedig.

Mae’r Swyddfa Docynnau ar agor ar ddyddiau Mawrth – Sadwrn 9:30am – 3pm ac awr a hanner cyn pob perfformiad (AR GAU AR HYN O BRYD).

Dychwelyd Tocynnau
Gellir cyfnewid tocynnau nad oes eu heisiau am daleb credyd ac mae’n rhaid eu dychwelyd o leiaf 24 awr cyn y perfformiad. Nid yw’r cyfleuster hwn ar gael ar gyfer digwyddiadau lle cafodd y theatr ei logi. Ffioedd yn weithredol.

Gallwch anfon e-bost atom
Cliciwch ar y cyfeiriad e-bost islaw
mailto:boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk

neu lenwi’r ffurflen islaw

Mae angen meysydd a nodir gyda * * are required

Rwy’n caniatáu i Borough Theatre gadw data amdanaf ar gyfer dibenion cyfathrebu.

Ar-lein
Cliciwch yma. i weld digwyddiadau a phrynu tocynnau

Wyneb yn Wyneb
Galwch heibio ein Swyddfa Docynnau ar Stryd Groes. (AR GAU AR HYN O BRYD)

Dros y Ffôn
Ffôn 01873 850805

Gallwch dalu ar unwaith yn defnyddio y prif gardiau credyd a debyd. Gellir anfon tocynnau’n uniongyrchol at eich cartref am ffi o 80c ar gyfer cost postio a dosbarthu, neu eu cadw i chi yn y Swyddfa Docynnau.

Neu drwy’r Post:
Swyddfa Docynnau, Borough Theatre, Stryd Groes, Y Fenni NP7 5HD

Anfonwch eich gofynion tocynnau atom yn nodi:
eich enw, cyfeiriad a rhif ffôn yn ystod y dydd; enw, dyddiad ac amser y perfformiad; a nifer y tocynnau rydych eu hangen, yn cynnwys unrhyw gonsesiynau

Amgaewch eich siec, taladwy i Gyngor Sir Fynwy a chynnwys amlen gyda’ch cyfeiriad a stamp arni ar gyfer dychwelyd eich tocynnau, neu cedwir eich tocynnau i chi yn y Swyddfa Docynnau.

Gellir cadw archebion ar gyfer hyd at 8 diwrnod ar gyfer y rhan fwyaf o sioeau, holwch aelod o Dîm y Swyddfa Docynnau os gwelwch yn dda.

Caiff archebion nas cesglir eu rhyddhau i’w hailwerthu ar fore’r digwyddiad.

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.