Eich cefnogaeth

Mae mwy o angen eich cefnogaeth ar gyfer Theatr y Borough nag erioed o’r blaen ...

Mae cynlluniau ar gyfer y gwaith adnewyddu wedi'u huwchraddio oherwydd mae Theatr y Fwrdeistref, y Fenni, bellach yn destun rhaglen adnewyddu fawr gwerth £1 miliwn i sicrhau bod yr adeilad rhestredig eiconig yn cyrraedd safonau theatr fodern.

Dyma rai o’r ffyrdd y gallwch ymuno â Chyngor Sir Fynwy, Cyngor Celfyddydau Cymru, Cyngor Tref y Fenni a chyllidwyr eraill mewn buddsoddi yn y theatr hoff a phoblogaidd hwn.

Cyfrannwch at ein cronfa adnewyddu – Adeiladu ar gyfer y dyfodol

Caiff cyfraniadau o unrhyw fath eu croesawu a’u gwerthfawrogi’n fawr. Gallwch gyfrannu tra’n prynu tocynnau neu glicio’r botwm cyfrannu our donation page

 Wyddech chi…

Os cyfrannwch £100 neu fwy – byddwch yn derbyn credyd yn ein Rhaglen Swfenîr ar gyfer yr ailagoriad swyddogol.

Os cyfrannwch £200 neu fwy – byddwch yn derbyn yr uchod ynghyd â diolch gyda’ch enw ar dudalen arbennig i gefnogwyr ar ein gwefan.

Os cyfrannwch £400 neu fwy – byddwch yn derbyn yr uchod ynghyd â’ch neges cefnogi ar ein gwefan.

If you can stretch your donation to £3000 – you will receive all of the above plus a named acknowledgement on our credits wall of fame in the foyer.

Enwi Sedd Balconi

Mae ychwanegu eich enw neu enw eich cwmni at sedd yn ffordd bersonol iawn i ddangos cefnogaeth i’r cyfnod newydd cyffrous hwn yn Borough Theatre.

Mae hefyd yn ffordd wych i goffau cyfeillion neu anwyliaid neu’n rhodd ddelfrydol. Mae hwn yn gyfle unigryw gan roi plac i’r derbynnydd gydag arysgrifiad o’u dewis yn ein balconi am 5 mlynedd. Enwch sedd heddiw gyda chyfraniad o £350 a’n helpu i gyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau byw i’r cymuned.

Gallwch gefnogi eich theatr leol yn ystod y cyfnod y mae ar gau.

Os ydych wedi prynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau sydd wedi'u canslo, gallwch gyfrannu rhan neu'r cyfan o'r arian tocynnau fel rhodd. Neu gallwch gyfnewid rhan neu'r cyfan o'r tocyn am Daleb Gredyd y gellir ei defnyddio ar gyfer sioe yn y dyfodol.

Cyfrannwch drwy'r post
Rhowch anrheg untro neu rhowch rodd reolaidd i Borough Theatre
Gwnewch sieciau'n daladwy i: 'Cyngor Sir Fynwy'
Cyfeiriad post:
Borough Theatre
Stryd y Groes
Y Fenni
NP7 5HD

Cyfrannwch wrth brynu tocynnau
Mae bellach yn bosibl ychwanegu rhodd at unrhyw bryniannau tocynnau a wneir drwy wefan Theatr y Fwrdeistref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio'r blwch cyfrannu wrth i chi brynu.

Bydd hefyd lawer o gyfleoedd i chi barhau eich cefnogaeth.

Prynu Tocynnau a Thalebau Rhodd - y ffordd orau o gefnogi eich theatr a helpu i sicrhau ei dyfodol a'i hyfywedd yw mynychu cynifer o sioeau ag y gallwch ac annog eich teulu a’ch ffrindiau i wneud yr un peth.

Tanysgrifio i'n Rhestr E-bost, hoffi a dilyn ein Gwefannau Cyfryngau Cymdeithasol a rhannu ein negeseuon a'n fideos er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl

Prynu Tocynnau a Thalebau Rhodd - y ffordd orau o gefnogi eich theatr a helpu i sicrhau ei dyfodol a'i hyfywedd yw mynychu cynifer o sioeau ag y gallwch ac annog eich teulu a’ch ffrindiau i wneud yr un peth.

Bod yn Llysgennad Theatr - p'un a ydych yn rhiant a all ein helpu i ledaenu'r gair am ddigwyddiadau plant i deuluoedd lleol eraill, neu’n fyfyriwr a all annog eich cyfoedion i fynychu un o'n sioeau gwych; os ydych yn rhan o sefydliad fel Sefydliad y Merched neu debyg ac yn gallu helpu i hyrwyddo ein rhaglen amrywiol, bydd eich cefnogaeth y tu hwnt i fesur.

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.