Eich cefnogaeth

Mae dal i fod ffyrdd y gallwch gefnogi eich theatr leol yn ystod y cyfnod cloi presennol.

Os ydych wedi prynu tocynnau ar gyfer digwyddiadau sydd wedi'u canslo, gallwch gyfrannu rhan neu'r cyfan o'r arian tocynnau fel rhodd. Neu gallwch gyfnewid rhan neu'r cyfan o'r tocyn am Daleb Gredyd y gellir ei defnyddio ar gyfer sioe yn y dyfodol.

Cyfrannwch drwy'r post
Rhowch anrheg untro neu rhowch rodd reolaidd i Borough Theatre
Gwnewch sieciau'n daladwy i: 'Cyngor Sir Fynwy'
Cyfeiriad post:
Borough Theatre
Stryd y Groes
Y Fenni
NP7 5HD

Cyfrannwch wrth brynu tocynnau
Mae bellach yn bosibl ychwanegu rhodd at unrhyw bryniannau tocynnau a wneir drwy wefan Theatr y Fwrdeistref. Gwnewch yn siŵr eich bod yn clicio'r blwch cyfrannu wrth i chi brynu.

Bydd llawer o gyfleoedd hefyd i chi barhau â'ch Cefnogaeth unwaith y bydd yn ddiogel i ni ailagor, gan gynnwys:

Prynu Tocynnau a Thalebau Rhodd - y ffordd orau o gefnogi eich theatr a helpu i sicrhau ei dyfodol a'i hyfywedd yw mynychu cynifer o sioeau ag y gallwch ac annog eich teulu a’ch ffrindiau i wneud yr un peth.

Tanysgrifio i'n Rhestr E-bost, hoffi a dilyn ein Gwefannau Cyfryngau Cymdeithasol a rhannu ein negeseuon a'n fideos er mwyn sicrhau ein bod yn cyrraedd cymaint o bobl â phosibl

Prynu Tocynnau a Thalebau Rhodd - y ffordd orau o gefnogi eich theatr a helpu i sicrhau ei dyfodol a'i hyfywedd yw mynychu cynifer o sioeau ag y gallwch ac annog eich teulu a’ch ffrindiau i wneud yr un peth.

Bod yn Llysgennad Theatr - p'un a ydych yn rhiant a all ein helpu i ledaenu'r gair am ddigwyddiadau plant i deuluoedd lleol eraill, neu’n fyfyriwr a all annog eich cyfoedion i fynychu un o'n sioeau gwych; os ydych yn rhan o sefydliad fel Sefydliad y Merched neu debyg ac yn gallu helpu i hyrwyddo ein rhaglen amrywiol, bydd eich cefnogaeth y tu hwnt i fesur.

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.