Borough Theatre Entrance

Theatr y Fenni

Dod â’r goreuon mewn celfyddydau ac adloniant i’r Fenni a darparu gofod, llwyfan a chyfleoedd i rannu a chefnogi talent a chreadigrwydd lleol.

Ein gweledigaeth

I fod yn gatalydd, deorfa a churadur gweithgareddau celfyddydau perfformio sy’n ysbrydoli, diddanu, addysgu, herio ac ennyn brwdfrydedd cymuned gynyddol o gynulleidfaoedd, artistiaid a chefnogwyr ym mhob rhan o Sir Fynwy a’r cylch.

Cherubs on balcony

Eich Profiad

Rydym eisiau creu profiad cofiadwy a llawen i gwsmeriaid drwy greu amgylchedd cyfeillgar, proffesiynol, hygyrch a chroesawgar i bawb boed yn ddieithriaid a chyfeillion sy’n dod drwy ein drysau.

Croeso

Rydym yn creu rhaglen drwy’r flwyddyn o gynyrchiadau proffesiynol a chymunedol. Mae Borough Theatre yn lleoliad bywiog yng nghanol tref farchnad hanesyddol y Fenni, y porth traddodiadol i Gymru.

Yn dod lan

Horrible Histories: Gorgeous Georgians & Vile Victorians
Wed 28th Jul 2021, various times

DIGWYDDIAD AWYR AGORED YN NHIR CASTELL Y FENNI

Mae pawb ohonom eisiau cwrdd â phobl o hanes! Y drafferth yw fod pawb wedi marw!

Felly mae’n amser i baratoi ar gyfer Horrible Histories yn fyw ar y llwyfan gyda’r cynhyrchiad gwych yma o Gorgeous Georgians and Vile Victorians! Ydych chi’n barod i siglo gyda brenin Sioraidd? Allwch chi weld lygad i lygad gyda’r Admiral Nelson? A yw Dug Wellington yn faw ar eich esgid? Ydych chi’n meiddio dawnsio jig Tyburn? A fydd Florence Nightingale yn eich achub?Canfyddwch beth wnaeth y baban ffermwr a mwynhau parti gyda’r Frenhines Victoria!
Find out what a baby farmer did and move to the groove with party QueenVictoria!

Peidiwch â cholli’r hanes hyll hwn o Brydain gyda’r darnau cas yn dal i mewn!

“TheHorrible Histories stage shows have become a bit of a British institution.Sparky, cheeky and covered in poo!” The Guardian

Addas ar gyfer 5+ oed Amser Rhedeg: 65 munud dim egwyl

Tocynnau: £15 Dan16 £13 


Digwyddiad diogel o ran Covid.

Mae gennym nifer o fesurau ar waith i sicrhau fod y digwyddiad yn cydymffurfio gyda chanllawiau’r llywodraeth ac ar gyfer eich diogelwch.

Byddwn yn cysylltu â chi cyn y digwyddiad i gael gwybodaeth ar gyfer tracio ac olrhain. Dim ond ar gyfer y diben hwn y cedwir y data a chaiff ei storio ar wahân i’ch gwybodaeth archebu

Caiff partïon eu rhoi mewn ardal benodol (pod) o hyd at 6 o bobl o’ch swigen aelwydydd (fel y’i diffinnir gan Lywodraeth Cymru ar ddyddiad y perfformiad). Mae croeso i chi ddod â’ch seddi eich hun (cadeiriau neu rygiau), picnic a gofynnwn i chi wisgo dillad addas ar gyfer y tywydd.

Dim ond e-docynnau neu docynnau argraffu gartref y byddwn yn eu cyhoeddi ar gyfer y digwyddiad hwn.

Yn anffodus ni chaniateir cŵn yn nhir y castell a gofynnwn yn garedig i chi beidio defnyddio ymbarél haul/glaw gan y byddant yn amharu ar allu pobl eraill i weld

Nodwch: rydym yn gweithredu polisi tocyn hyblyg ar gyfer y digwyddiad hwn felly gallwch gael ad-daliad llawn os oes gennych chi neu unrhyw un sydd gyda chi unrhyw symptomau Covid ac yn methu

Tynnir tocynnau o fod ar werth 2 awr cyn dechrau’r perfformiad er mwyn ein galluogi i baratoi. Anogwn gwsmeriaid i archebu mewn da bryd

Byddwn yn anfon manylion o’r mesurau a weithredir i sicrhau’r diogelwch mwyaf posibl.

Darllen Mwy
The History of Rock
Fri 14th Jan 2022, 7:30pm

Mae The History of Rock yn dathlu cerddoriaeth ROC drwy’r degawdau. Noswaith wefreiddiol yn eich cludo drwy oesoedd aur ROC! Yn cynnwys cerddoriaeth artistiaid fel Led Zeppelin, Cream, Guns n Roses, AC/DC, Queen a llawer mwy.

Dewch i ailddarganfod hadau ROC A RÔL yn y 1950au, geni ROC yn y 60au hyd at ROC CLASUROL y 70au a’r 80au.

Hanfodol ar gyfer pawb sy’n hoff o ROC! Profwch y gerddorniaeth eiconig yn cael ei hadfywio gan fand 8 darn rhagorol gyda rhai o’r cerddorion a pherfformwyr gorau o bob rhan o’r byd, ffilm wreiddiol o’r bandiau ac artistiaid, yn ogystal â llwyfannau a goleuadau cyngerdd anhygoel.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Back to Bacharach
Sad 5th Chwe 2022, 7:30pm

The Sensational Soundtrack of the ’60s and beyond!

Cyfle i wrando ar gyfres o ganeuon pop clasurol fel Alfie, What The World Needs Now, Do You Know The Way To San Jose, Walk On By, The Look of Love, Anyone Who Had A Heart, Twenty Four Hours From Tulsa, I Say A Little Prayer For You, That’s What Friends Are For, I’ll Never Fall IN Love Again, What’s New Pussycat?, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer iawn mwy.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Andy Parsons
Sad 5th Mawrth 2022, 8:00pm

Roedd BORIS JOHNSON wedi cymryd lle Theresa May fel y Prif Weinidog. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe. 

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe unwaith eto. 

Mae COVID-19 yn cyrraedd – rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe am y trydydd tro. 

Felly mae’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 wedi troi mewn i’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020/2021, ac wrth i'r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o iachâd a mwy a mwy o'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef y gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn rhyfedd o briodol - ac mae rhai o'r sioeau wedi'u haildrefnu felly byddai'n peri dryswch i ddeiliaid tocynnau presennol pe bai'r tocyn yn dweud "HEALING THE NATION TOUR" ond galwyd y sioe bellach yn "MY LIFE IN BALLET".MY LIFE IN BALLET”. 

Felly, mae gennym y sioe “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 newydd a newydd eto bellach WEDI’I HYMESTYN I 2021, nid yn gymaint oherwydd GALW POBLOGAIDD ond mwy oherwydd diffyg LLEOLIADAU AGORED. A gyda PHWERAU NEGYDDOL IACHÂD. Ac eto, y fersiwn ddiweddaraf, newydd iawn hwn o'r sioe yw fy HOFF UN hyd yma.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Hope & Social
Wed 16th Mawrth 2022, 7:30pm

Band sydd yn taflu corff ac enaid i bob perfformiad ac yn llwyddo i bontio’r gagendor rhwng y llwyfan a’r gynulleidfa. Gyda chaneuon anthemig, caneuon swynol a sioe fyw aruthrol. Gyda cherddoriaeth egnïol, sy’n eich annog i ddawnsio a’u doniau ar y llwyfan, mae Hope & Social yn cynnig profiad na ddylid ei golli. Mae’r band yma yn hoffi cynnwys pobl ym mhopeth y maent yn ei wneud,

Wedi eu disgrifio “fel un o’r pum band byw gorau yn y DU” ~ The Independent

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
I’m Still Standing
Fri 18th Mawrth 2022, 7:30pm

I’m Still Standing yw’r sioe deyrnged fwyaf newydd a chyffrous yn y DU ar gyfer Elton John.

Wedi gwerthu mwy 300 miliwn o recordiau, Syr Elton John yw’r cyfansoddwr a chanwr mwyaf llwyddiannus ei genhedlaeth. Yn un o brif sêr y byd a rhestr ddiddiwedd o ganeuon anhygoel! O Rocket Man i Tiny Dancer, mae’r sioe I’m Still Standing yn rhoi’r “Elton Ifanc” yn ôl ar y llwyfan ar ei orau.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
From Gold to Rio
Sad 19th Mawrth 2022, 7:30pm

Dathlu cerddoriaeth Spandau Ballet a Duran Duran

Gyda mwy na 20 cân yn 10 cân uchaf y siartiau, mae’r sioe 2 awr yn gyfle i wrando ar glasuron di-ri gan gynnwys Gold, Rio, True, The Reflex, Thru the Barricades, Save A Prayer, Lifeline, Girls on Film – a llawer iawn mwy, a bydd y gynulleidfa’n sicr yn gofyn am fwy! 

O riffiau roc clasurol Money for Nothing, llyfnder naws jazz Latest Trick, a chlasuron poblogaidd fel Walk of Life i drac teitl anthem gitâr enfawr, mae Brothers in Arms yn glasur go iawn o albwm.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Mark Steel
Sad 26th Mawrth 2022, 8:00pm

Every Little Thing’s Gonna Be Alright

Rhai blynyddoedd yn ôl, roedd yn ymddangos yn annhebygol bod y DU yn mynd i bleidleisio i adael yr UE; roedd yna wrthblaid resymol i’r Llywodraeth Dorïaidd; roedd Donald Trump yn glown nad oedd yn mynd i faeddu Hillary Clinton ac oedd Mark yn briod a’n byw bywyd delfrydol, ond ers hynny, mae pob dim wedi mynd i’r gwellt! Ond peidiwch â phoeni gan fod Mark yn credu Every Little Thing’s Gonna Be Alright.

Yn addas ar gyfer y sawl sy’n 14 mlwydd oed a’n hŷn

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
T-Rextasy
Thu 21st Ebrill 2022, 8:00pm

Croeso mawr yn ôl i’r sioe wych hon yn dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bob oed – os hoffech wybod sut beth oedd sioe Marc Bolan yn y 70au, dyma fe!

Bu T.Rextasy yn perfformio ym mhob rhan o’r byd am dros 25 mlynedd, gyrfa sy’n rhyfedd ddigon yn hirach na T. Rex Marc ei hun. Caiff y band yn awr ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged arbennig ar gyfer Marc Bolan a T. Rex, a’r unig fand a gymeradwywyd gan deulu Marc Bolan, ei stad, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a rheolwyr catalog Bolan.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Owen Money Juke Box Heroes 3
Fri 29th Ebrill 2022, 7:30pm

Mae Owen Money yn ei ôl gyda Juke Box Heroes 3! Mae’r cyflwynydd a’r diddanwr poblogaidd o fyd radio a theledu yng Nghymru ar y llwyfan gyda’i fand ei hun a rhai gwesteion arbennig, a byddant yn talu teyrnged i rai o arwyr y byd cerddorol gan gynnwys Tina Turner, Neil Diamond, The Beach Boys a rhai o’r arwyr mwyaf o gerddoriaeth Soul.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Dire Streets
Sad 15th HYD 2022, 7:30pm

Taith Dathlu Brothers in Arms yn 35 mlwydd oed

Sioe dwy awr gan gynnwys perfformiad byw o’r albwm o’r dechrau i’r diwedd, yn ogystal â’r caneuon clasurol poblogaidd o’r albymau eraill a pherfformiadau byw arwrol.

From the classic rock riffs of Money for Nothing, the smooth jazz-tinged flavours of Latest Trick, and foot-tapping classics like Walk of Life to the epic guitar anthem title track, Brothers in Arms is a true classic album.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy

Cadw mewn cysylltiad

Cael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o Borough Theatre.

Ymunwch â’n rhest re-bost i ddrbyn copi o’n E-gylchlythyr rheolaidd yn rhad ac am ddim.

Straeon a diweddariadau

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.