Croeso

Mae Borough Theatre yn safle bywiog yng nghanol tref farchnad hanesyddol y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru. Cynhelir rhaglen adfywio £1M yn yr adeilad rhestredig eiconig a bydd yn ail-agor ei ddrysau ganol 2022.
Cliciwch yma i weld datganiad llawn y Cyngor.

Mae llawer o gyfleoedd a chynlluniau ar gyfer preswylwyr, busnesau lleol a’r rhai sy’n angerddol am theatr fod yn rhan o waith adnewyddu cyffrous ar y lleoliad hoff, sydd wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau cymunedol a phroffesiynol ac mae wedi sefyll fel canolbwynt y Fenni am dros 150 mlynedd.
Cliciwch yma i gael manylion sut y gallwch gefnogi â ni

 

Yn dod lan

The History of Rock
Fri 14th Jan 2022, 7:30pm

Mae The History of Rock yn dathlu cerddoriaeth ROC drwy’r degawdau. Noswaith wefreiddiol yn eich cludo drwy oesoedd aur ROC! Yn cynnwys cerddoriaeth artistiaid fel Led Zeppelin, Cream, Guns n Roses, AC/DC, Queen a llawer mwy.

Dewch i ailddarganfod hadau ROC A RÔL yn y 1950au, geni ROC yn y 60au hyd at ROC CLASUROL y 70au a’r 80au.

Hanfodol ar gyfer pawb sy’n hoff o ROC! Profwch y gerddorniaeth eiconig yn cael ei hadfywio gan fand 8 darn rhagorol gyda rhai o’r cerddorion a pherfformwyr gorau o bob rhan o’r byd, ffilm wreiddiol o’r bandiau ac artistiaid, yn ogystal â llwyfannau a goleuadau cyngerdd anhygoel.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Andy Parsons
Sad 5th Mawrth 2022, 8:00pm

Roedd BORIS JOHNSON wedi cymryd lle Theresa May fel y Prif Weinidog. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe. 

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe unwaith eto. 

Mae COVID-19 yn cyrraedd – rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe am y trydydd tro. 

Felly mae’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 wedi troi mewn i’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020/2021, ac wrth i'r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o iachâd a mwy a mwy o'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef y gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn rhyfedd o briodol - ac mae rhai o'r sioeau wedi'u haildrefnu felly byddai'n peri dryswch i ddeiliaid tocynnau presennol pe bai'r tocyn yn dweud "HEALING THE NATION TOUR" ond galwyd y sioe bellach yn "MY LIFE IN BALLET".MY LIFE IN BALLET”. 

Felly, mae gennym y sioe “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 newydd a newydd eto bellach WEDI’I HYMESTYN I 2021, nid yn gymaint oherwydd GALW POBLOGAIDD ond mwy oherwydd diffyg LLEOLIADAU AGORED. A gyda PHWERAU NEGYDDOL IACHÂD. Ac eto, y fersiwn ddiweddaraf, newydd iawn hwn o'r sioe yw fy HOFF UN hyd yma.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Owen Money Juke Box Heroes 3
Sad 30th Jul 2022, 7:30pm

Mae Owen Money yn ei ôl gyda Juke Box Heroes 3! Mae’r cyflwynydd a’r diddanwr poblogaidd o fyd radio a theledu yng Nghymru ar y llwyfan gyda’i fand ei hun a rhai gwesteion arbennig, a byddant yn talu teyrnged i rai o arwyr y byd cerddorol gan gynnwys Tina Turner, Neil Diamond, The Beach Boys a rhai o’r arwyr mwyaf o gerddoriaeth Soul.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Back to Bacharach
Sad 10th Sep 2022, 7:30pm

The Sensational Soundtrack of the ’60s and beyond!

Cyfle i wrando ar gyfres o ganeuon pop clasurol fel Alfie, What The World Needs Now, Do You Know The Way To San Jose, Walk On By, The Look of Love, Anyone Who Had A Heart, Twenty Four Hours From Tulsa, I Say A Little Prayer For You, That’s What Friends Are For, I’ll Never Fall IN Love Again, What’s New Pussycat?, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer iawn mwy.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Hope & Social
Fri 14th HYD 2022, 7:30pm

Band sydd yn taflu corff ac enaid i bob perfformiad ac yn llwyddo i bontio’r gagendor rhwng y llwyfan a’r gynulleidfa. Gyda chaneuon anthemig, caneuon swynol a sioe fyw aruthrol. Gyda cherddoriaeth egnïol, sy’n eich annog i ddawnsio a’u doniau ar y llwyfan, mae Hope & Social yn cynnig profiad na ddylid ei golli. Mae’r band yma yn hoffi cynnwys pobl ym mhopeth y maent yn ei wneud,

Wedi eu disgrifio “fel un o’r pum band byw gorau yn y DU” ~ The Independent

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Dire Streets
Sad 15th HYD 2022, 7:30pm

Taith Dathlu Brothers in Arms yn 35 mlwydd oed

Sioe dwy awr gan gynnwys perfformiad byw o’r albwm o’r dechrau i’r diwedd, yn ogystal â’r caneuon clasurol poblogaidd o’r albymau eraill a pherfformiadau byw arwrol.

From the classic rock riffs of Money for Nothing, the smooth jazz-tinged flavours of Latest Trick, and foot-tapping classics like Walk of Life to the epic guitar anthem title track, Brothers in Arms is a true classic album.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
T-Rextasy
Fri 25th TACH 2022, 8:00pm

Croeso mawr yn ôl i’r sioe wych hon yn dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bob oed – os hoffech wybod sut beth oedd sioe Marc Bolan yn y 70au, dyma fe!

Bu T.Rextasy yn perfformio ym mhob rhan o’r byd am dros 25 mlynedd, gyrfa sy’n rhyfedd ddigon yn hirach na T. Rex Marc ei hun. Caiff y band yn awr ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged arbennig ar gyfer Marc Bolan a T. Rex, a’r unig fand a gymeradwywyd gan deulu Marc Bolan, ei stad, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a rheolwyr catalog Bolan.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
From Gold to Rio
Sad 17th Dec 2022, 7:30pm

Dathlu cerddoriaeth Spandau Ballet a Duran Duran

Gyda mwy na 20 cân yn 10 cân uchaf y siartiau, mae’r sioe 2 awr yn gyfle i wrando ar glasuron di-ri gan gynnwys Gold, Rio, True, The Reflex, Thru the Barricades, Save A Prayer, Lifeline, Girls on Film – a llawer iawn mwy, a bydd y gynulleidfa’n sicr yn gofyn am fwy! 

O riffiau roc clasurol Money for Nothing, llyfnder naws jazz Latest Trick, a chlasuron poblogaidd fel Walk of Life i drac teitl anthem gitâr enfawr, mae Brothers in Arms yn glasur go iawn o albwm.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy

Borough Theatre Entrance

Theatr y Fenni

Dod â’r goreuon mewn celfyddydau ac adloniant i’r Fenni a darparu gofod, llwyfan a chyfleoedd i rannu a chefnogi talent a chreadigrwydd lleol.

Ein gweledigaeth

I fod yn gatalydd, deorfa a churadur gweithgareddau celfyddydau perfformio sy’n ysbrydoli, diddanu, addysgu, herio ac ennyn brwdfrydedd cymuned gynyddol o gynulleidfaoedd, artistiaid a chefnogwyr ym mhob rhan o Sir Fynwy a’r cylch.

Cherubs on balcony

Eich Profiad

Rydym eisiau creu profiad cofiadwy a llawen i gwsmeriaid drwy greu amgylchedd cyfeillgar, proffesiynol, hygyrch a chroesawgar i bawb boed yn ddieithriaid a chyfeillion sy’n dod drwy ein drysau.

Cadw mewn cysylltiad

Cael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o Borough Theatre.

Ymunwch â’n rhest re-bost i ddrbyn copi o’n E-gylchlythyr rheolaidd yn rhad ac am ddim.

Straeon a diweddariadau

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.