Skip to content

Croeso

Mae Borough Theatre yn safle bywiog yng nghanol tref farchnad hanesyddol y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru. Cynhelir rhaglen adfywio £1M yn yr adeilad rhestredig eiconig a bydd yn ail-agor ei ddrysau ganol 2022.
Cliciwch yma i weld datganiad llawn y Cyngor.

Mae llawer o gyfleoedd a chynlluniau ar gyfer preswylwyr, busnesau lleol a’r rhai sy’n angerddol am theatr fod yn rhan o waith adnewyddu cyffrous ar y lleoliad hoff, sydd wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau cymunedol a phroffesiynol ac mae wedi sefyll fel canolbwynt y Fenni am dros 150 mlynedd.
Cliciwch yma i gael manylion sut y gallwch gefnogi â ni

 

Yn dod lan

Simon Evans: The Work of the Devil
Fri 11th TACH 2022, 8:00pm
Off The Kerb Productions y cyflwyno: Simon Evans: The Work of the Devil.
Mae sioe ddiweddaraf Simon Evans, Genius 2.0 ( “A Masterclass” ***** The Scotsman) yn ddadansoddiad doniol tu hwnt o ddiflaniad unrhyw arwydd amlwg o ddeallusrwydd o fywyd modern. Ond mae ei sioe newydd yn mynd gam ymhellach, gyda phersbectif newydd i’w feirniadaeth hallt arferol o fyd ar dân yn sgil datgeliadau personol a drodd ei fywyd ben i waered eleni.
Darllen Mwy
T-Rextasy
Sad 19th TACH 2022, 8:00pm

Croeso mawr yn ôl i’r sioe wych hon yn dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bob oed – os hoffech wybod sut beth oedd sioe Marc Bolan yn y 70au, dyma fe!

Bu T.Rextasy yn perfformio ym mhob rhan o’r byd am dros 25 mlynedd, gyrfa sy’n rhyfedd ddigon yn hirach na T. Rex Marc ei hun. Caiff y band yn awr ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged arbennig ar gyfer Marc Bolan a T. Rex, a’r unig fand a gymeradwywyd gan deulu Marc Bolan, ei stad, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a rheolwyr catalog Bolan.


Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Think Floyd
Sad 26th TACH 2022, 7:30pm
Bydd y band rhyfeddol hwn, a elwir y Definitive Pink Floyd Experience, yn cyflwyno perfformiad cyflawn o The Wall yn ogystal â’r ystod cyfan o ganeuon clasurol Pink Floyd o Dark Side of the Moon, Wish You Were Here a llawer mwy.

Gyda sioe oleuadau laser wych yn eu cefnogi, bydd y cynhyrchiad cyffrous hwn yn ailgreu’n ffyddlon holl awyrgylch, mawredd gweledol a rhagoriaeth gerddorol Pink Floyd yn fyw ar y llwyfan.

 "Brilliant! - They are really good." - Pink Floyd’s Nick Mason
Darllen Mwy
Andy Fairweather Low & The Lowriders
Sun 4th Rhag 2022, 7:30pm

Daeth Andy Fairweather Low i enwogrwydd fel y Prif Ganwr ag Amen Corner gyda chaneuon fel 'Bend Me Shape Me', 'Hello Suzy' a '( If Paradise is ) Half As Nice' . Roedd wedi mwynhau gyrfa lwyddiannus wedi ar ben ei hun gyda’r gân Wide Eyed And Legless yn fyd enwog o’r tri albwm a gyfansoddodd.

Yn un o’r cerddorion mwyaf uchel ei barch yn y byd, mae Andy wedi chwarae gitâr gyda mwy o arwyr nag sydd yn bosib eu henwi – Eric Clapton, George Harrison, Bob Dylan, Jimi Hendrix, The Band a Roger Water.

Archebwch eich tocynnau mawr er mwyn osgoi cael eich siomi! 

Darllen Mwy
Talon – The Best of Eagles
From Mon 5th Rhag to Tue 6th Rhag, various times
Bydd Y DAITH I DDATHLU 25 MLYNEDD yn cynnwys caneuon fythol enwog yr Eagles gan gynnwys Hotel California, Take It Easy, One Of These Nights, Take It To The Limit, Desperado, Lyin’ Eyes, Life In The Fast Lane a llawer mwy.

 Mae’r band saith aelod enwog hwn yn ffenomen sydd wedi codi uwchlaw ‘band teyrnged’ ac mae parch mawr ato ymysg ei gyfoedion a’i garfan o ddilynwyr sy’n fythol gynyddu.

 “Talon perform the songs of the Eagles with reverence and super talent” (Jack Tempchin - Eagles Hit Songwriter).
Darllen Mwy
Abba Forever
Fri 20th Ion 2023, 7:30pm

Forever ABBA yw un o brif Sioeau teyrnged Rhyngwladol y DU. 

Caiff sain unigryw Abba ei ail-greu a’i berfformio’n fyw gan y band saith aelod hwn sy’n defnyddio harmonïau hyfryd, gitâr drydan a gitâr acwstig, allweddellau a phiano, gitâr fâs a drymiau. 

Mae’r coreograffi deinamig a welir drwy’r sioe gyfan, y nodweddion gweledol trawiadol a’r holl ganeuon cyfarwydd ac adnabyddus yn llwyddo i sicrhau bod Sioe Forever ABBA yn cyfareddu ac yn difyrru’r gynulleidfa drwy gydol y nos.

Darllen Mwy

Borough Theatre Entrance

Theatr y Fenni

Dod â’r goreuon mewn celfyddydau ac adloniant i’r Fenni a darparu gofod, llwyfan a chyfleoedd i rannu a chefnogi talent a chreadigrwydd lleol.

Ein gweledigaeth

I fod yn gatalydd, deorfa a churadur gweithgareddau celfyddydau perfformio sy’n ysbrydoli, diddanu, addysgu, herio ac ennyn brwdfrydedd cymuned gynyddol o gynulleidfaoedd, artistiaid a chefnogwyr ym mhob rhan o Sir Fynwy a’r cylch.

Cherubs on balcony

Eich Profiad

Rydym eisiau creu profiad cofiadwy a llawen i gwsmeriaid drwy greu amgylchedd cyfeillgar, proffesiynol, hygyrch a chroesawgar i bawb boed yn ddieithriaid a chyfeillion sy’n dod drwy ein drysau.

Cadw mewn cysylltiad

Cael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o Borough Theatre.

Ymunwch â’n rhest re-bost i ddrbyn copi o’n E-gylchlythyr rheolaidd yn rhad ac am ddim.

Straeon a diweddariadau

^
cyWelsh