Croeso

Mae Borough Theatre yn safle bywiog yng nghanol tref farchnad hanesyddol y Fenni, y Porth traddodiadol i Gymru. Cynhelir rhaglen adfywio £1M yn yr adeilad rhestredig eiconig a bydd yn ail-agor ei ddrysau ganol 2022.
Cliciwch yma i weld datganiad llawn y Cyngor.

Mae llawer o gyfleoedd a chynlluniau ar gyfer preswylwyr, busnesau lleol a’r rhai sy’n angerddol am theatr fod yn rhan o waith adnewyddu cyffrous ar y lleoliad hoff, sydd wedi cyflwyno rhaglen amrywiol o ddigwyddiadau cymunedol a phroffesiynol ac mae wedi sefyll fel canolbwynt y Fenni am dros 150 mlynedd.
Cliciwch yma i gael manylion sut y gallwch gefnogi â ni

 

Yn dod lan

Andy Parsons
Sad 5th Mawrth 2022, 8:00pm

Roedd BORIS JOHNSON wedi cymryd lle Theresa May fel y Prif Weinidog. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe. 

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe unwaith eto. 

Mae COVID-19 yn cyrraedd – rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe am y trydydd tro. 

Felly mae’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 wedi troi mewn i’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020/2021, ac wrth i'r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o iachâd a mwy a mwy o'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef y gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn rhyfedd o briodol - ac mae rhai o'r sioeau wedi'u haildrefnu felly byddai'n peri dryswch i ddeiliaid tocynnau presennol pe bai'r tocyn yn dweud "HEALING THE NATION TOUR" ond galwyd y sioe bellach yn "MY LIFE IN BALLET".MY LIFE IN BALLET”. 

Felly, mae gennym y sioe “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 newydd a newydd eto bellach WEDI’I HYMESTYN I 2021, nid yn gymaint oherwydd GALW POBLOGAIDD ond mwy oherwydd diffyg LLEOLIADAU AGORED. A gyda PHWERAU NEGYDDOL IACHÂD. Ac eto, y fersiwn ddiweddaraf, newydd iawn hwn o'r sioe yw fy HOFF UN hyd yma.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Owen Money Juke Box Heroes 3
Sad 30th Jul 2022, 7:30pm

Mae Owen Money yn ei ôl gyda Juke Box Heroes 3! Mae’r cyflwynydd a’r diddanwr poblogaidd o fyd radio a theledu yng Nghymru ar y llwyfan gyda’i fand ei hun a rhai gwesteion arbennig, a byddant yn talu teyrnged i rai o arwyr y byd cerddorol gan gynnwys Tina Turner, Neil Diamond, The Beach Boys a rhai o’r arwyr mwyaf o gerddoriaeth Soul.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Mark Steel
Thu 8th Sep 2022, 8:00pm

Every Little Thing’s Gonna Be Alright

Rhai blynyddoedd yn ôl, roedd yn ymddangos yn annhebygol bod y DU yn mynd i bleidleisio i adael yr UE; roedd yna wrthblaid resymol i’r Llywodraeth Dorïaidd; roedd Donald Trump yn glown nad oedd yn mynd i faeddu Hillary Clinton ac oedd Mark yn briod a’n byw bywyd delfrydol, ond ers hynny, mae pob dim wedi mynd i’r gwellt! Ond peidiwch â phoeni gan fod Mark yn credu Every Little Thing’s Gonna Be Alright.

Yn addas ar gyfer y sawl sy’n 14 mlwydd oed a’n hŷn

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Back to Bacharach
Sad 10th Sep 2022, 7:30pm

The Sensational Soundtrack of the ’60s and beyond!

Cyfle i wrando ar gyfres o ganeuon pop clasurol fel Alfie, What The World Needs Now, Do You Know The Way To San Jose, Walk On By, The Look of Love, Anyone Who Had A Heart, Twenty Four Hours From Tulsa, I Say A Little Prayer For You, That’s What Friends Are For, I’ll Never Fall IN Love Again, What’s New Pussycat?, Raindrops Keep Falling On My Head a llawer iawn mwy.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
The History of Rock
Fri 16th Sep 2022, 7:30pm

Mae The History of Rock yn dathlu cerddoriaeth ROC drwy’r degawdau. Noswaith wefreiddiol yn eich cludo drwy oesoedd aur ROC! Yn cynnwys cerddoriaeth artistiaid fel Led Zeppelin, Cream, Guns n Roses, AC/DC, Queen a llawer mwy.

Dewch i ailddarganfod hadau ROC A RÔL yn y 1950au, geni ROC yn y 60au hyd at ROC CLASUROL y 70au a’r 80au.

Hanfodol ar gyfer pawb sy’n hoff o ROC! Profwch y gerddorniaeth eiconig yn cael ei hadfywio gan fand 8 darn rhagorol gyda rhai o’r cerddorion a pherfformwyr gorau o bob rhan o’r byd, ffilm wreiddiol o’r bandiau ac artistiaid, yn ogystal â llwyfannau a goleuadau cyngerdd anhygoel.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
I’m Still Standing
Sad 17th Sep 2022, 7:30pm

I’m Still Standing yw’r sioe deyrnged fwyaf newydd a chyffrous yn y DU ar gyfer Elton John.

Wedi gwerthu mwy 300 miliwn o recordiau, Syr Elton John yw’r cyfansoddwr a chanwr mwyaf llwyddiannus ei genhedlaeth. Yn un o brif sêr y byd a rhestr ddiddiwedd o ganeuon anhygoel! O Rocket Man i Tiny Dancer, mae’r sioe I’m Still Standing yn rhoi’r “Elton Ifanc” yn ôl ar y llwyfan ar ei orau.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Hope & Social
Fri 14th HYD 2022, 7:30pm

Band sydd yn taflu corff ac enaid i bob perfformiad ac yn llwyddo i bontio’r gagendor rhwng y llwyfan a’r gynulleidfa. Gyda chaneuon anthemig, caneuon swynol a sioe fyw aruthrol. Gyda cherddoriaeth egnïol, sy’n eich annog i ddawnsio a’u doniau ar y llwyfan, mae Hope & Social yn cynnig profiad na ddylid ei golli. Mae’r band yma yn hoffi cynnwys pobl ym mhopeth y maent yn ei wneud,

Wedi eu disgrifio “fel un o’r pum band byw gorau yn y DU” ~ The Independent

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
Dire Streets
Sad 15th HYD 2022, 7:30pm

Mae’r sioe theatr ddwy awr yn cynnwys fersiynau ffyddlon o draciau stiwdio clasurol ynghyd â fersiynau byw estynedig o rai o gyngherddau bythgofiadwy Dire Straits.

Am dros ddegawd, mae Dire Streets wedi perfformio ôl-gatalog anhygoel Dire Straits i filoedd o fynychwyr theatr ar draws y Deyrnas Unedig.

Mae’r band chwe-darn yn cynnwys rhai o gerddorion teyrnged gorau’r wlad ac yn cyflwyno sioe ysblennydd sy’n cyflawni eu cenhadaeth o wneud cyfiawnder gydag un o’r bandiau mwyaf gwreiddiol a thalentog i Brydain eu cynhyrchu erioed.

Nid yw’r band yn gwneud unrhyw ymdrech i edrych fel y gwreiddiol felly dim bandiau pen na siwtiau pinc, dim ond chwaraeon gwych wedi’u chwarae’n fedrus gyda’r brwdfrydedd a pharch haeddiannol.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
T-Rextasy
Fri 25th TACH 2022, 8:00pm

Croeso mawr yn ôl i’r sioe wych hon yn dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bob oed – os hoffech wybod sut beth oedd sioe Marc Bolan yn y 70au, dyma fe!

Bu T.Rextasy yn perfformio ym mhob rhan o’r byd am dros 25 mlynedd, gyrfa sy’n rhyfedd ddigon yn hirach na T. Rex Marc ei hun. Caiff y band yn awr ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged arbennig ar gyfer Marc Bolan a T. Rex, a’r unig fand a gymeradwywyd gan deulu Marc Bolan, ei stad, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a rheolwyr catalog Bolan.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy
From Gold to Rio
Sad 17th Dec 2022, 7:30pm

Dathlu cerddoriaeth Spandau Ballet a Duran Duran

Gyda mwy na 20 cân yn 10 cân uchaf y siartiau, mae’r sioe 2 awr yn gyfle i wrando ar glasuron di-ri gan gynnwys Gold, Rio, True, The Reflex, Thru the Barricades, Save A Prayer, Lifeline, Girls on Film – a llawer iawn mwy, a bydd y gynulleidfa’n sicr yn gofyn am fwy! 

O riffiau roc clasurol Money for Nothing, llyfnder naws jazz Latest Trick, a chlasuron poblogaidd fel Walk of Life i drac teitl anthem gitâr enfawr, mae Brothers in Arms yn glasur go iawn o albwm.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Darllen Mwy

Borough Theatre Entrance

Theatr y Fenni

Dod â’r goreuon mewn celfyddydau ac adloniant i’r Fenni a darparu gofod, llwyfan a chyfleoedd i rannu a chefnogi talent a chreadigrwydd lleol.

Ein gweledigaeth

I fod yn gatalydd, deorfa a churadur gweithgareddau celfyddydau perfformio sy’n ysbrydoli, diddanu, addysgu, herio ac ennyn brwdfrydedd cymuned gynyddol o gynulleidfaoedd, artistiaid a chefnogwyr ym mhob rhan o Sir Fynwy a’r cylch.

Cherubs on balcony

Eich Profiad

Rydym eisiau creu profiad cofiadwy a llawen i gwsmeriaid drwy greu amgylchedd cyfeillgar, proffesiynol, hygyrch a chroesawgar i bawb boed yn ddieithriaid a chyfeillion sy’n dod drwy ein drysau.

Cadw mewn cysylltiad

Cael yr wybodaeth a’r newyddion diweddaraf o Borough Theatre.

Ymunwch â’n rhest re-bost i ddrbyn copi o’n E-gylchlythyr rheolaidd yn rhad ac am ddim.

Straeon a diweddariadau

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.