Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Sadwrn Ionawr 14, 2023

Mae Siobhan yn gantores/gyfansoddwraig sydd wedi ei lleoli yn Ne Cymru, ar ôl cael ei magu yn Ardal y Llynnoedd. Dechreuodd ganu caneuon gwerin a chlasuron Disney yn ifanc, yna cafodd ei hyfforddi'n glasurol am flynyddoedd lawer cyn dod o hyd o’r diwedd i'w hangerdd mewn jazz a cherddoriaeth fyrfyfyr. Graddiodd o Goleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru yn 2022 gyda gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Llais Jazz. Mae'n perfformio'n rheolaidd ledled Cymru a De-orllewin Lloegr mewn amrywiol fandiau yn arbennig y band mawr o Gaerdydd, The Siglo Section, a'i band ei hun, Ragaireacht. Nid yw ei cherddoriaeth wreiddiol yn cael ei gyfyngu i un genre ac mae'n cydnabod myrdd o ddylanwadau, o Joni Mitchell i Esperanza Spalding, gan briodi ei hyfforddiant jazz gyda'i threftadaeth Geltaidd a'i blas cerddorol eclectig. Cantores a chyfansoddwraig yw Siobhan Waters, wedi'i lleoli yn Ne Cymru. Magwyd hi yn Ardal y Llynnoedd. Dechreuodd hi ganu alawon werin a chaneuon Disney yn ifanc, wedyn, hyfforddodd hi mewn cerddoriaeth glasurol cyn daeth o hyd i’w angerdd am jazz a cherddoriaeth fyrfyfyr. Yn 2022, graddiodd hi o’r Coleg Brenhinol Cerdd a Drama Cymru efo gradd anrhydedd dosbarth cyntaf mewn Llais Jazz. Mae hi’n perfformio yn aml dros Gymru a De-orllewin Lloegr gyda bandiau amrywiol: yn nodedig, Big Band o Gaerdydd, The Siglo Section, a'i band ei hun, Ragaireacht. Nid yw ei cherddoriaeth wedi clymu ag un genre, mae’n dod o nifer o ddylanwadau: o Joni Mitchell i Esperanza Spalding, sy'n cyfuno ei hastudiaeth Jazz â’i threftadaeth Geltaidd a'i blas cerddoriaeth eclectig.

Instagram: www.instagram.com/siobhanwatersmusic

Website: www.siobhanwaters.com

Spotify: https://open.spotify.com/artist/72E0qPwQsvUbc4lF4wsVMp?si=ichXWxjETOuKQJccAzP7bw

Menywod yn y byd Jazz

^
cyWelsh