Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Mawrth Mawrth 5, 2024

Mae’r Prosiect Dyfodol Creadigol yn caniatáu amser a lle i ddatblygu gwaith creadigol ac ymarferion creadigol gyda phobl ifanc. Mae’n rhaglen gydweithredol sy’n cefnogi gweithgarwch celfyddydol lleol ac yn bwysig iawn yn rhoi llais i bobl ifanc wrth i’r prosiect ddatblygu.

Mae'r prosiect, sydd wedi ymrwymo i rymuso pobl ifanc, yn dwyn ynghyd nifer o sefydliadau celfyddydol ac ieuenctid, gan ddatblygu rhwydwaith o ofodau a chyfleoedd sy'n rhoi pwyslais ar archwilio a mwynhau ymarfer creadigol.

Nod y prosiect yw ysbrydoli sgwrsio ymhlith pobl ifanc a datblygu rhaglen wirioneddol ddiddorol, yn seiliedig ar y materion a'r sgiliau theatr sydd o ddiddordeb ac sy'n dod i'r amlwg fel y rhai mwyaf cyfredol a phwysig iddynt.

Mae'r rhaglen yn cynnwys sesiynau celfyddydau ieuenctid pwrpasol sy'n cael eu curadu a'u harwain gan yr ymarferwyr celfyddydau lleol a chenedlaethol mwyaf profiadol. Gan ymgorffori ysgrifennu, theatr gorfforol, a nifer o sgiliau theatrig eraill, mae Dyfodol Creadigol yn gweithio i sefydlu Theatr Ieuenctid Sir Fynwy, lle bydd pobl ifanc leol yn creu perfformiad amlddisgyblaethol, yn tyfu eu hymarfer, ac yn cael y llwyfan ar gyfer astudio pellach a gweithio yn y theatr.

Rydym yn gwybod am y dalent anhygoel sy'n bodoli ymhlith pobl ifanc leol ac rydym hefyd yn cydnabod yr anawsterau y mae llawer yn eu hwynebu wrth fanteisio ar gyfleoedd sy'n eu hysbrydoli a’u hymgysylltu. Bydd y sesiynau'n agored i bawb, yn rhad ac am ddim gyda rhywfaint o ddarpariaeth ar gyfer cludiant i ac o rai sesiynau. Mae'r Prosiect Dyfodol Creadigol wedi ymrwymo i agor i fyny pŵer theatr i gynifer o bobl ifanc â phosibl gan roi cyfle i bawb fynegi eu hunain ac adrodd eu stori.

Pwy yw Dyfodol Creadigol?

Wedi'i ariannu gan Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU, mae Dyfodol Creadigol yn gydweithrediad rhwng y Borough Theatr, Dance Blast, Canolfan Celfyddydau Melville a Gwasanaethau Ieuenctid Sir Fynwy.

Gan ddwyn ynghyd sefydliadau sydd wedi ymrwymo i'r celfyddydau ac i ieuenctid, mae Dyfodol Creadigol yn creu cymuned o ofodau a chyfleoedd ledled Sir Fynwy. Trwy gydweithio, cyd-wybodaeth, arbenigedd ac adnoddau, byddwn yn adeiladu rhwydwaith cryfach sy'n cefnogi pobl ifanc yn eu teithiau hunanfynegiant.

Mae'r prosiect hwn ariannu’n gan Lywodraeth y DU drwy Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU.

I ddarganfod sut mae Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU yn cael ei rhoi ar waith yn Sir Fynwy ewch I https://www.monmouthshire.gov.uk/uk-shared-prosperity-fund-spf/

Levelling Up Logo

^
cyWelsh