Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Mawrth Mawrth 5, 2024

Creative Futures runs a series of term-time and holiday workshops for young people aged 11 – 19 years. COFRESTRWCH YMA

Sesiynau Trochi Theatr Wythnosol

Amser Tymor Ysgol - Dydd Sadwrn 10:30yb – 1:30yp
Cynhelir yn wythnosol yng Nghanolfan Celfyddydau Melville, Y Fenni.

Rhaglen weithdai o ansawdd uchel sy'n ennyn diddordeb cyfranogwyr, gan archwilio’u straeon a rennir a rhai unigol, a gweithio gyda nhw i ddyfeisio ystod o ddarnau, gan gynnwys y profiad o ddiweddglo theatr ar gyfer y cyhoedd.

PLEASE CLICK HERE TO SIGN UP

Gadewch i'ch Dychymyg Fynd yn Wyllt - Gweithdai Drama

Mewn cydweithrediad â SAVOY YOUTH THEATR a’r Back Yard Theatre.
Dydd Mawrth 28ain Mai - Dydd Gwener 31ain Mai
Amser: 10yb - 3yp
Amser: 10yb - 3yp
Lleoliad: Y Priordy, Trefynwy
Cost: £15 y dydd - bwrsariaethau ar gael ar gais ar gyfer aelwydydd incwm isel

Mae Theatr Ieuenctid Savoy yn cydweithio â grŵp o Boston (UDA), sef Back Yard Theatre, i gyflwyno gweithdy creadigol 4 diwrnod.

Gweithdy integredig gyda 3 ymarferwr profiadol, mae'r pwyslais ar ddychymyg y myfyrwyr a defnyddio eu meddyliau a'u syniadau i adeiladu cyflwyniad ar y cyd. Bydd gweithdai yn cynnwys dyfeisio a chreu stori, dylunio gwisgoedd, hwyluso set a cholur a llawer o agweddau eraill, yn dibynnu ar gyfeiriad y darn a ddyfeisiwyd. Gan ddatblygu sgiliau ac ymarfer, bydd y gweithdy hefyd yn canolbwyntio ar adeiladu hunan-barch a hyder a chaniatáu gofod diogel i’r bobl ifanc archwilio eu creadigrwydd, cael hwyl a gwneud ffrindiau newydd.

Mae’r nifer o leoedd wedi eu cyfyngu i 25, ac felly cysylltwch â ni cyn gynted â phosibl. savoyyt@gmail.com

Am help gyda chludiant i ac o Trefynwy, e-bostiwch: katherinemcdermidsmith@monmouthshire.gov.uk

Profi’r Theatr - Hanner Tymor Mai

Dydd Mawrth 28ainfed Mai, Dydd Mercher 29ainfed Mai a Dydd Iau 30ainfed MAI
Amser: 10yb – 3yp
Oedran: 14-19 oed
Lleoliad: Corn Exchange, Theatr Borough, Y Fenni

Lleoliad: Corn Exchange, Theatr Borough, Y Fenni

Bydd Diwrnod 1 yn canolbwyntio ar y grefft o ysgrifennu a chyfarwyddo, gan ddefnyddio themâu a materion y cyfranogwyr i sgriptio a datblygu gwaith.

Bydd Diwrnod 2 yn canolbwyntio ar agweddau gwahanol ar ddylunio yn y theatr, gan ddangos i gyfranogwyr yr hyn sydd ei angen i greu gofod perfformio llawn dychymyg a swyddogaethol.

Ar y diwrnod olaf, bydd myfyrwyr yn dysgu’r grefft o actio ar gamera ac yn arddangos y technegau gwahanol sy’n arwain at berfformiadau llwyddiannus ar y sgrin.

Gan weithio gyda thiwtoriaid arbenigol, actorion profiadol a chriw camera proffesiynol, bydd y 3 diwrnod hyn yn ffordd hwyliog a deniadol i ddatblygu eich ymarfer a chysylltu â phobl angerddol eraill. Mae’r cwrs wedi’i anelu at unrhyw un rhwng 14 – 19 oed sydd â diddordeb mewn archwilio eu potensial creadigol ac adrodd eu stori, drwy’r theatr.

Mae’r holl sesiynau am ddim ac yn cael eu hariannu gan Gronfa Ffyniant y DU drwy Gyngor Sir Fynwy.

cliciwch yma i gofrestru!!

 

Artistiaid Preswyl a Gweithdai mewn cydweithrediad â Gwasanaethau Ieuenctid Sir Fynwy a Dance Blast

Cyfres o sesiynau deinamig yn cael eu cynnal mewn Canolfannau Ieuenctid lleol. Maent wedi’u curadu i ysbrydoli a grymuso pobl ifanc drwy’r theatr, gan ganiatáu iddynt archwilio eu potensial, meithrin ymddiriedaeth gyda chyfranogwyr eraill ac archwilio syniadau creadigol mewn amgylchedd diogel lle maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu mynegi eu hunain gyda hygrededd a phwrpas.
Manylion i'w cadarnhau

^
cyWelsh