Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Mawrth Mawrth 5, 2024

Mae gwrando ar ymarferwyr creadigol lleol a chefnogi eu gweledigaeth a’u hanghenion yn allweddol i Dyfodol Creadigol. Drwy ddatblygu cymuned ysbrydoledig a gwydn o ymarferwyr, gallwn gynnal diwylliant celfyddydau ieuenctid lleol a chael y gallu i addasu’n gadarnhaol i anghenion y genhedlaeth nesaf.

 

Sesiynau Ymarfer Myfyriol

Eleni, fe ddechreuon ni ein rhaglen ymarfer myfyriol, gan ddod ag ymarferwyr ynghyd, archwilio syniadau a rhannu meddyliau a phrofiadau.

Roedd yr hwyluswyr yn gallu neilltuo amser a lle i archwilio arferion addysgu ac i rannu straeon am yr heriau a ddaw yn sgil gweithio yn y celfyddydau gan gymryd cyfrifoldeb am ddatblygiad pobl ifanc.

“Nid ydym yn cael cyfle i fyfyrio gyda hwyluswyr eraill yn ddigon aml ac mae wir yn caniatáu twf a chydweithio” Mari Luz Gil Cervantes - Hwylusydd Theatr Dyfodol Creadigol

 

^
cyWelsh