Skip to content

Mae’r swyddfa docynnau yn awr ar Lawr Daear adeilad Neuadd y Dref ynghyd â’r Ganolfan Croeso. Mae mynediad drwy’r drws ochr tuag at Dwnnel Neuadd y Farchnad, gyferbyn â’r One Stop Shop.

Mae’r Swyddfa Docynnau yn gweithredu gyda llai o staff ar hyn o bryd a bydd yn agor am oriau cyfyngedig am y dyfodol rhagweladwy.

OPENING TIMES :
Dyddiau Mawrth 10am - 2pm
Dyddiau Mercher 10am – 2pm
Dyddiau Gwener 10am – 2pm

^
cyWelsh