Skip to content
Cyhoeddwyd ar:: Dydd Mawrth Mawrth 5, 2024

Mae Dyfodol Creadigol yn cynnal cyfres o weithdai rhad ac am ddim yn ystod y tymor ac yn ystod y gwyliau i bobl ifanc 11 – 19 oed. COFRESTRWCH YMA

Sesiynau Trochi Theatr Wythnosol

Amser Tymor Ysgol - Dydd Sadwrn 10:30yb – 1:30yp
Rhaglen weithdai o ansawdd uchel sy'n ennyn diddordeb cyfranogwyr, gan archwilio’u straeon a rennir a rhai unigol, a gweithio gyda nhw i ddyfeisio ystod o ddarnau, gan gynnwys y profiad o ddiweddglo theatr ar gyfer y cyhoedd.
Cynhelir yn wythnosol yng Nghanolfan Celfyddydau Melville, Y Fenni.
MAE POB UN LLE YN Y SESIYNAU AMSER TYMOR YN LLAWN ERBYN HYN. CLICIWCH YMA I GAEL EI YCHWANEGU AT Y RHESTR AROS. CLICK HERE TO BE ADDED TO THE WAITING LIST.

Artistiaid Preswyl a Gweithdai mewn cydweithrediad â Gwasanaethau Ieuenctid Sir Fynwy a Dance Blast

Cyfres o sesiynau deinamig yn cael eu cynnal mewn Canolfannau Ieuenctid lleol. Maent wedi’u curadu i ysbrydoli a grymuso pobl ifanc drwy’r theatr, gan ganiatáu iddynt archwilio eu potensial, meithrin ymddiriedaeth gyda chyfranogwyr eraill ac archwilio syniadau creadigol mewn amgylchedd diogel lle maent yn teimlo eu bod yn cael eu cefnogi ac yn gallu mynegi eu hunain gyda hygrededd a phwrpas.
Manylion i'w cadarnhau

^
cyWelsh