Theatr na nOg logo

Gwarchod y Gwenyn - y Podlediad

Gyda dyfodiad tymor y gwanwyn, mae holl fywyd y byd natur yn dihuno ar ôl gaeaf hir, oer a thywyll yn cynnwys ein ffrind y wenynen Bron. Ymunwch gyda hi a'i gwesteion arbennig mewn podlediad newydd sbon ar eu hantur i'r byd lliwgar y blodau gwyllt.

Gwestai cyntaf Bron yw ei hen ffrind Byrti y wenynen. Ni'n cwrdd ag ef yn gorfod gweithio'n galed iawn yng nghwch gwenyn Nant y Ddol. Byddai'n well gen Byrti dreulio'i amser yn peillio'r blodau gwyllt yng Nghoedwig Sŵn yr Awel.

Mae'n penderfynu ffoi o'r cwch gan roi ei ffrind Bron a'r holl gwch mewn perygl. Nawr yw'r amser i Byrti fod yn ddewr. Beth byth yn digwydd nesa? Pwy yw'r Pry Cop rhyfeddol? Bydd Byrti'n llwyddo i achub ei ffrindiau? Cewch wybod hyn a mwy wrth wrando ar "Gwarchod y Gwenyn - y Podlediad”

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.