Skip to content

Mae Awditoriwm a Bar Theatr y Fwrdeistref ar yr ail lawr

Mae mynediad atynt drwy lifft teithwyr neu 3 set o risiau.

Mae gan yr awditoriwm 263 sedd sy’n elwa o uned aerdymheru ac mae'n cynnwys nodweddion gwreiddiol hardd gan gynnwys balconi ceriwbiaid addurnedig a nenfwd a thrawstiau pren anhygoel.

 

Mae'r bar wedi'i stocio â diodydd alcoholig, meddal a poeth ynghyd â byrbrydau a hufen iâ.

Rydym hefyd yn cynnig hufen iâ fegan a diodydd di-glwten.

^
cyWelsh