Skip to content

DALIER SYLW: Oherwydd gwaith aiilwampio sylweddol i Borough Theatre, symudwyd y digwyddiad i Theatr Beaufort, Glyn Ebwy

Beaufort Theatre Auditorium
Beaufort Theatre Auditorium

Roedd BORIS JOHNSON wedi cymryd lle Theresa May fel y Prif Weinidog. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe.

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe unwaith eto.

COVID-19 yn cyrraedd – AILYSGRIFENNU y Sioe am y trydydd tro

Felly daeth HEALING THE NATION TOUR 2019/2020 yn HEALING THE NATION TOUR 2019/2020/2021 ac wrth i’r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o wella a mwy a mwy o’r gwrthwyneb. Iawn, gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn od o addas – a chafodd rhai o’r gigs eu haildrefnu felly byddai wedi bod yn ddryslyd i’r rhai oedd â thocynnau’n barod pe byddai’r tocyn wedi dweud “HEALING THE NATION” ond mai enw’r sioe erbyn hyn oeddMY LIFE IN BALLET”.

Felly rydym wedi ysgrifennu cyfres HEALING THE NATION TOUR 2019/20 now EXTENDED INTO 2021, dim ym gymaint oherwydd GALW POBLOGAIDD ond yn fwy oherwydd DIFFYG NEUADDAU AR AGOR. A gyda PHWERAU IACHAU NEGYDDOL. Eto y fersiwn ddiweddaraf, newydd iawn yma o’r sioe yw fy FFEFRYN HYD.

prynu tocynnau 

^
cyWelsh