Skip to content

Andy Parsons at the Beaufort Theatre

05 Mawrth 2022

The Beaufort Theatre
Tocynnau: £15.00
Ffi archebu: £1

DALIER SYLW: Oherwydd gwaith aiilwampio sylweddol i Borough Theatre, symudwyd y digwyddiad i Theatr Beaufort, Glyn Ebwy
**********************************************************************************************************

Roedd BORIS JOHNSON wedi cymryd lle Theresa May fel y Prif Weinidog. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe. 

Mae ETHOLIAD CYFFREDINOL 2019 yn digwydd. Rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe unwaith eto. 

Mae COVID-19 yn cyrraedd – rhaid AILYSGRIFENNU’R sioe am y trydydd tro. 

Felly mae’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020 wedi troi mewn i’r “HEALING THE NATION TOUR” 2019/2020/2021, ac wrth i'r daith fynd yn ei blaen, bu llai a llai o iachâd a mwy a mwy o'r gwrthwyneb. Rhaid cyfaddef y gallwn fod wedi newid y teitl ond roedd yn dal i ymddangos yn rhyfedd o briodol - ac mae rhai o'r sioeau wedi'u haildrefnu felly byddai'n peri dryswch i ddeiliaid tocynnau presennol pe bai'r tocyn yn dweud "HEALING THE NATION TOUR" ond galwyd y sioe bellach yn "MY LIFE IN BALLET".MY LIFE IN BALLET”. 

Felly rydym wedi ysgrifennu cyfres HEALING THE NATION TOUR 2019/20 now EXTENDED INTO 2021, dim ym gymaint oherwydd GALW POBLOGAIDD ond yn fwy oherwydd DIFFYG NEUADDAU AR AGOR. A gyda PHWERAU IACHAU NEGYDDOL. Eto y fersiwn ddiweddaraf, newydd iawn yma o’r sioe yw fy FFEFRYN HYD.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

Sad
05
Mawrth
Andy Parsons At The Beaufort Theatre 4104243221

The Beaufort Theatre

^
cyWelsh