Cefnogwch Eich Theatr Leol ac Enwch Sedd

Name a Seat 

Mae cynlluniau ar gyfer y gwaith adnewyddu wedi'u huwchraddio oherwydd mae Theatr y Fwrdeistref, y Fenni, bellach yn destun rhaglen adnewyddu fawr gwerth £1 miliwn i sicrhau bod yr adeilad rhestredig eiconig yn cyrraedd safonau theatr fodern.

Mae sawl ffordd y gallwch helpu i godi'r arian sydd ei angen, gan gynnwys Enwi Sedd Balconi am £350 am 6 mlynedd neu £500 am 10 mlynedd.

Cliciwch y ddolen yma neu cysylltwch â'r swyddfa docynnau ar 01873 850805 i gael rhagor o wybodaeth am osod plac enw pwrpasol ar ein seddi. link here or contact the box office 01873 850805 for more information about placing a bespoke name plaque on of our seats.

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.