Skip to content

Yn anffodus, yn sgil y gwaith ailwampio sydd ar fin dechrau yn Borough,Theatre rhaid i ni ganslo sioe Owen Money, Jukebox Heroes 3.

Bydd ein swyddfa docynnau yn cysylltu gyda chwsmeriaid er mwyn trefnu ad-daliadau ond rydym yn gofyn i chi fod yn amyneddgar am fod prinder staff ar hyn o bryd ac mae’r oriau gwaith wedi eu cyfyngu. O ganlyniad, efallai y bydd yn cymryd yn hirach nag arfer i gysylltu gyda phawb.

Bydd Owen Money yn mynd ar daith gyda’r sioe Jukebox Heroes dros y Gwanwyn, ac efallai y byddwch yn medru cael cyfle i weld y sioe mewn canolfan gyfagos – ciciwch yma am fwy o fanylion https://www.alexjohnproductions.com/?p=jbh-2020

Sori am unrhyw anghyfleustra!

Rydym yn disgwyl ymlaen at gwblhau’r gwaith adeiladu a chroesau Owen Money a chithau nôl i Borough Theatre

Tîm Borough Theatre

^
cyWelsh