Skip to content

Information for those coming to an evening with Alun Wyn Jones

Mae Borough, Theatre y Fenni a book-ish Crughywel yn edrych ymlaen at eich croesawu i Neuadd y Farchnad, y Fenni ddydd Mercher 15 Medi am Noswaith gydag Alun Wyn Jones.fed September for An Evening with Alun Wyn Jones.

The Brewery Yard will be accessible from 6:30pm where there will be food and drink stalls.

Bydd Neuadd y Farchnad yn agor am 7pm i ddechrau am 8pm a bydd y digwyddiad yn parhau am awr.

Bydd byrddau mawr gyda seddi i 6 o bobl o amgylch pob un – bydd ein stiwardiaid yn mynd â chi at eich bwrdd pan gyrhaeddwch a byddwch yn cael eich llyfr fydd eisoes wedi’i lofnodi.

Mesurau Diogelwch COVID-19
Er mwyn cadw pawb yn ddiogel gofynnwn yn garedig i chi gadw pellter cymdeithasol o aelodau eraill y gynulleidfa, defnyddio’r hylif diheintio dwylo a roddir, aros yn eich swigod bwrdd a gwisgo mwgwd wyneb pan fyddwch yn symud o amgylch yn yr ardal dan do.

Edrychwn ymlaen at eich croesawu i’r digwyddiad hwn.

Dymuniadau gorau

Tîm Borough Theatre

^
cyWelsh