Skip to content
Pas Covid

Os ydych yn 18+ oed ac yn dod i weld perfformiad, byddwch angen Pas COVID GIG cyfredol yn dangos i chi gael eich brechu’n llawn neu fod gennych dystiolaeth o’r GIG i chi gael prawf llif unochrog negyddol o fewn 48 awr o ddechrau’r perfformiad

Gweler ein Canllawiau Cyffredin am Basiau Covid yma.

Masgiau

Oes. Os nad oes gennych eithriad meddygol, mae’n rhaid i bawb 11+ oed ddal i wisgo masg wyneb drwy gydol eich ymweliad yn unol â chanllawiau cyfredol Llywodraeth Cymru.

Hylif Diheintio Dwylo

Bydd gennym hylif diheintio dwylo o amgylch y safle a stiwardiaid ar gael i’ch helpu.

E-Docynnau neu Argraffu Gartref

Dangoswch eich e-docyn neu eich tocyn wedi ei argraffu gartref i ni pan gyrhaeddwch. Mae hynny’n golygu nad yw pawb ohonom yn casglu ac yn cyffwrdd llawer o bapur

^
cyWelsh