T.Rextasy

Friday 12 November
8.00pm

Croeso mawr yn ôl i’r sioe wych hon yn dathlu cerddoriaeth Marc Bolan a T. Rex. Cyngerdd roc a rôl i bob oed – os hoffech wybod sut beth oedd sioe Marc Bolan yn y 70au, dyma fe!

Bu T.Rextasy yn perfformio ym mhob rhan o’r byd am dros 25 mlynedd, gyrfa sy’n rhyfedd ddigon yn hirach na T. Rex Marc ei hun. Caiff y band yn awr ei dderbyn fel yr unig fand teyrnged arbennig ar gyfer Marc Bolan a T. Rex, a’r unig fand a gymeradwywyd gan deulu Marc Bolan, ei stad, cyn-aelodau gwreiddiol T.Rex a rheolwyr catalog Bolan.

A welcome return for this great show celebrating the music of Marc Bolan and T. Rex. A rock’n’roll concert for all ages – if you want to know what a Marc Bolan show was like in the 70s then this is it!

T.Rextasy have now been performing around the world for over 25 years, a career that ironically outlives Marc’s very own T.Rex.  The band is now accepted as the world’s only official live tribute band dedicated to Marc Bolan & T.Rex, and the only band endorsed and approved by Marc Bolan’s family, estate, original ex-members of T.Rex, and Bolan’s catalogue management.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad
There is a £1 booking fee per transaction

£23.50

Genre:

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest