The History of Rock

Friday 19 March
7.30pm

Mae The History of Rock yn dathlu cerddoriaeth ROC drwy’r degawdau. Noswaith wefreiddiol yn eich cludo drwy oesoedd aur ROC! Yn cynnwys cerddoriaeth artistiaid fel Led Zeppelin, Cream, Guns n Roses, AC/DC, Queen a llawer mwy.

Dewch i ailddarganfod hadau ROC A RÔL yn y 1950au, geni ROC yn y 60au hyd at ROC CLASUROL y 70au a’r 80au.

Hanfodol ar gyfer pawb sy’n hoff o ROC! Profwch y gerddorniaeth eiconig yn cael ei hadfywio gan fand 8 darn rhagorol gyda rhai o’r cerddorion a pherfformwyr gorau o bob rhan o’r byd, ffilm wreiddiol o’r bandiau ac artistiaid, yn ogystal â llwyfannau a goleuadau cyngerdd anhygoel.

Mae ffi archebu o £1 ar bob trafodiad.

The History of Rock is a celebration of ROCK music through the decades. A jaw dropping night transporting you through the golden ages of ROCK! Featuring the music of artists such as Led Zeppelin, Cream, Guns n Roses, AC/DC, Queen and many more.

Rediscover the seeds of ROCK & ROLL in the 1950s, the birth of ROCK in the 60s, right through to the CLASSIC ROCK of the 70s and 80s.

A must see for any fan of ROCK! Experience this iconic music brought back to life by an exceptional 8 piece band consisting of some of the finest musicians and performers from around the world, original visual footage of the featured bands and artists, as well as incredible concert staging and lighting.

There is a £1 booking fee per transaction

£20.00

Genre:

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest