This event is sold out
Theatr Genedlaethol Cymru
Nyrsys

Tuesday 27 November
7.30pm

gan Bethan Marlow
Caneuon gan Rhys Taylor a Bethan Marlow
Syniad gwreiddiol gan Sara Lloyd a Bethan Marlow

A hithau’n flwyddyn pan fo’r Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed, cawn gipolwg ar brysurdeb dyddiol ward canser mewn ysbyty yng Nghymru heddiw, gyda sgript a chaneuon wedi’u llunio o gyfweliadau â nyrsys ‘go iawn’. Mae’r ddrama newydd hon yn rhoi llwyfan i brofiadau nyrsys – yr heriau y maen nhw’n eu hwynebu yn eu gwaith o ddydd i ddydd, a’r direidi, y chwaergarwch, a’r teimlad o alwedigaeth sy’n eu cynnal. Dyma ddarlun o’r galon o fywyd a gwaith yr arwyr hyn sy’n gofalu amdanom ni ac am ein hanwyliaid mewn cyfundrefn iechyd dan bwysau parhaol.

Cyfarwyddwr: Sara Lloyd
Cyflwynir Nyrsys mewn cydweithrediad â Pontio.
Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng Sibrwd.

Please Note: There’s a 10% discount for NHS Staff

by Bethan Marlow
Songs by Rhys Taylor and Bethan Marlow
Original idea by Sara Lloyd and Bethan Marlow

As this year sees the NHS turn 70, we take a look behind the scenes of a busy cancer ward in a hospital in Wales today, with script and songs created from interviews with ‘real’ nurses. This new play shines a light on nurses’ experiences – the challenges they face in their day-to-day work and the mischief, sisterhood and sense of vocation that sustains them. A heartfelt depiction of the life and work of these real-life heroes who care for us and our loved ones within a healthcare system that’s under perpetual strain.

Director: Sara Lloyd
Nyrsys is presented in association with Pontio.
English language access via Sibrwd.

£14.00

(concs £12) Students £7.50

Sold Out

Notice: Undefined index: g-recaptcha-response in /home/BT/web/bt.studiosgweb.co.uk/public_html/wp-content/themes/Borough/side-event.php on line 9
You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest