Merched Caerdydd / Nos Sadwrn o Hyd

Monday 25 March
7.30pm

A Theatr Genedlaethol Cymru production in association with the National Eisteddfod of Wales, Mas ar y Maes and OOMFF supported by Theatr Clwyd

Dwy ddrama gyfoes wedi eu lleoli yn y brifddinas, gan ddau o’n hawduron mwyaf beiddgar.
Two contemporary plays based in the capital city of Wales, by two distinct voices.

Merched Caerdydd (Cardiff Girls)
gan / by Catrin Dafydd

Caerdydd yw cartref Cariad, Liberty ac Awen. Er eu bod nhw’n troedio llwybrau gwahanol iawn i’w gilydd, mae ganddyn nhw fwy yn gyffredin na’u dinas. Dyma dair o ferched ifanc, disglair ac, efallai, annisgwyl y Gymru gyfoes sy’n ceisio gwneud synnwyr o’u bywydau blêr. Merched sy’n ymrafael â’u gorffennol wrth geisio llywio’u dyfodol. Ond a fydd newid yn bosib? Neu a ydi eu ffawd eisoes wedi’i benderfynu?

Cardiff is home to Cariad, Liberty and Awen. Whilst they each tread a very different path in life, they have more in common than their city alone. Here are three young, bright, and perhaps unexpected women from contemporary Wales, each trying to make sense of their messy lives. Women trying to come to terms with their past whilst navigating their futures. But will change be possible? Or has their fate already been sealed?

Nos Sadwrn o Hyd (Saturday Night Forever)
gan / by Roger Williams

Wedi i Take That chwalu perthynas Lee a Matthew mewn clwb nos yn y brifddinas, mae Lee yn cymryd camau cynnar, melys ar lwybr carwriaeth newydd. Am gyfnod byr mae bywyd yn fêl, ond ar ôl bob nos Sadwrn daw realiti oer bore Sul. Ac fel mae Lee’n darganfod, does dim byd yn para am byth.

Following a messy break-up sound-tracked by Take That, Lee goes looking for love and finds it. For a short while life is sweet, but after every Saturday night dawns the harsh reality of Sunday morning and, as Lee discovers, nothing lasts forever.

Mynediad i’r di-Gymraeg drwy gyfrwng ap Sibrwd.
This is a Welsh-language production. English language access available via the Sibrwd app.

£14.00

(concessions available)

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest