Theatr y Sherman
Hud y Crochan Uwd

Thursday 9 November
1.30pm

Mewn pentref ar ymyl y Goedwig Anferth, mae Aggie’n trïo’i gorau bob tro i helpu’i mam a’r pentrefwyr eraill, ond fel arfer yn diweddu fyny mewn tipyn o gawlach. Un diwrnod tra allan ar antur, caiff Aggie grochan hud sy’n gwneud uwd blasus, ond pan mae ei mam yn rhoi tro arni mae’n methu gwneud i’r crochan stopio, mae’r pentref yn llenwi ag uwd ac mae wir angen help llaw Aggie… ar bawb.
Mae Hud y Crochan Uwd yn gorlifo â chaneuon, cerddoriaeth a hwyl i’r holl deulu, yn arbennig rheiny o dan 7 oed, y Nadolig hwn.

£5.00

Audience:

7+

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest