Harpy

Thursday 25 February
7.30pm

Yn cynnwys Su Pollard
Mae Birdie wrth ei bodd yn cadw pob dim. Mae’r cymdogion yn ei galw yn gnaws a’n hen wrach, er nad yw’r rhan fwyaf o bobl erioed wedi cwrdd â hi. Maent yn credu fod yr hyn y mae’n casglu yn peryglu ac yn effeithio’n andwyol ar brisiau tai. Ond nid sbwriel yw hyn. Dyma ei gwaith ac mae’n bodoli gan i rywbeth pwysig iawn gael ei ddwyn wrthi rhai blynyddoedd yn ôl; nid yw Birdie wedi medru gollwng gafael ar ddim byd ers hynny.

Mae’n fodlon gwneud unrhyw beth er mwyn cael y peth amhrisiadwy yma yn ôl. Unrhyw beth o gwbl.

Starring Su Pollard
Birdie’s a hoarder. The neighbours call her a harridan and a harpy, although most have never even met her. They see her hoard as a hazard for house prices. But it isn’t rubbish. It’s her life’s work and it exists because years ago something deeply cherished was stolen from her; Birdie’s not been able to give up anything since.

She’ll do anything to get this priceless thing back. Anything at all.
National treasure Su Pollard gives a one-woman tour-de-force performance in this razorsharp and bittersweet dark drama from Fringe First award winner Philip Meeks (Kiss Me Honey, Honey!, Murder, Margaret and Me).

★★★★★ ‘Su Pollard gives the performance of her life, an unmissable tour-de-force of comedy and drama brought together in a fantastically constructed piece of theatre.’ THEATRE WEEKLY

There is a £1 booking fee per transaction

£18.00

(Under 16s £10)

Genre:

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest