Cer I Grafu… Sori… Garu!

Wednesday 16 October
7.30pm

Wedi ei chyd-cynhyrchu gan Carys Eleri a Chanolfan Mileniwm Cymru

Mae’r sioe gerdd un ddynes yma, sy’n gomedi wyddonol, yn trafod niwrowyddoniaeth, cariad ac unigrwydd.

Gan gyfuno hanesion twymgalon am bopeth sy’n wych yn wael ac yn wirioneddol wallgof am berthnasau, mae’r sioe bersonol hon yn cael ei chyflwyno gyda digonedd o hyfdra chwareus, siocled, cerddoriaeth fywiog a chwtch neu ddau hefyd.

Dewch i weld sut mae cariad yn gweithio, pam ei fod yn gwneud i ni ymddwyn yn wallgof a pham mai cwtch yw’r ateb i bopeth.

**** ‘Cyfarwydd a doniol tu hwnt, noson arbennig a phersonol’ THEATRE FULL STOP

Enillydd wythnosol BEST CABARET AWARD Gwyl Ymylol Adelaide 2019

£14.00

(consesiynau £12) Myfyrwyr £7

Genre:

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest