Horrible Histories: Gorgeous Georgians & Vile Victorians

28 Jul 2021

65 munud
CASTELL Y FENNI

DIGWYDDIAD AWYR AGORED YN NHIR CASTELL Y FENNI

Mae pawb ohonom eisiau cwrdd â phobl o hanes! Y drafferth yw fod pawb wedi marw!

Felly mae’n amser i baratoi ar gyfer Horrible Histories yn fyw ar y llwyfan gyda’r cynhyrchiad gwych yma o Gorgeous Georgians and Vile Victorians! Ydych chi’n barod i siglo gyda brenin Sioraidd? Allwch chi weld lygad i lygad gyda’r Admiral Nelson? A yw Dug Wellington yn faw ar eich esgid? Ydych chi’n meiddio dawnsio jig Tyburn? A fydd Florence Nightingale yn eich achub?Canfyddwch beth wnaeth y baban ffermwr a mwynhau parti gyda’r Frenhines Victoria!
Find out what a baby farmer did and move to the groove with party QueenVictoria!

Peidiwch â cholli’r hanes hyll hwn o Brydain gyda’r darnau cas yn dal i mewn!

“TheHorrible Histories stage shows have become a bit of a British institution.Sparky, cheeky and covered in poo!” The Guardian

Addas ar gyfer 5+ oed Amser Rhedeg: 65 munud dim egwyl

Tocynnau: £15 Dan16 £13 


Digwyddiad diogel o ran Covid.

Mae gennym nifer o fesurau ar waith i sicrhau fod y digwyddiad yn cydymffurfio gyda chanllawiau’r llywodraeth ac ar gyfer eich diogelwch.

Byddwn yn cysylltu â chi cyn y digwyddiad i gael gwybodaeth ar gyfer tracio ac olrhain. Dim ond ar gyfer y diben hwn y cedwir y data a chaiff ei storio ar wahân i’ch gwybodaeth archebu

Caiff partïon eu rhoi mewn ardal benodol (pod) o hyd at 6 o bobl o’ch swigen aelwydydd (fel y’i diffinnir gan Lywodraeth Cymru ar ddyddiad y perfformiad). Mae croeso i chi ddod â’ch seddi eich hun (cadeiriau neu rygiau), picnic a gofynnwn i chi wisgo dillad addas ar gyfer y tywydd.

Dim ond e-docynnau neu docynnau argraffu gartref y byddwn yn eu cyhoeddi ar gyfer y digwyddiad hwn.

Yn anffodus ni chaniateir cŵn yn nhir y castell a gofynnwn yn garedig i chi beidio defnyddio ymbarél haul/glaw gan y byddant yn amharu ar allu pobl eraill i weld

Nodwch: rydym yn gweithredu polisi tocyn hyblyg ar gyfer y digwyddiad hwn felly gallwch gael ad-daliad llawn os oes gennych chi neu unrhyw un sydd gyda chi unrhyw symptomau Covid ac yn methu

Tynnir tocynnau o fod ar werth 2 awr cyn dechrau’r perfformiad er mwyn ein galluogi i baratoi. Anogwn gwsmeriaid i archebu mewn da bryd

Byddwn yn anfon manylion o’r mesurau a weithredir i sicrhau’r diogelwch mwyaf posibl.

Wed
28
Jul

CASTELL Y FENNI

^
Cookies Logo

Mae’r Wefan hon yn defnyddio Cwcis

Fel y rhan fwyaf o wefannau, defnyddiwn gwcis ar ein safle i wella’r profiad i ddefnyddwyr. r. Cliciwch yma. i gael gwybodaeth am sut y maent yn gweithio ar wefan Borough Theatre.

Gallwch ddiweddaru eich dewisiadau unrhyw amser drwy glicio ar yr eiconau ar waelod y dudalen hon.