Skip to content

2nd December 2022 at 8pm

Unwaith eto, ymddiheurwn am newid y dyddiad.
Book here
Gorfodwyd y theatr i gau yn gynnar yn 2020 oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ac yn awr cafodd y cynlluniau ar gyfer ailwampio eu cynyddu a bydd rhaglen adnewyddu fawr yn y Theatr i godi’r adeilad rhestredig eiconig i safonau theatr modern
Y newyddion da yw y sicrhawyd y cyllid a bydd y gwaith adeiladu yn dechrau yn gynnar ym mis Ionawr 2022.
Dywedodd y Cynghorydd Lisa Dymock, aelod cabinet gyda chyfrifoldeb am Theatr y Borough:
“Mae’n amlwg y bydd hyn yn gohirio ail-agor y Theatr yn ôl i 2022 a sylweddolwn y bydd hyn yn effeithio ar sioeau a gafodd eisoes eu symud i ddechrau 2022 ac y bu cwsmeriaid ffyddlon yn cadw eu tocynnau’n amyneddgar ar eu cyfer”.
Os yw hyn yn wir amdanoch chi – anfonwch e-bost mailto:boxofficeboroughtheatre@monmouthshire.gov.uk.
Mae’r swyddfa docynnau yn awr ar agor y rhan fwyaf o ddyddiau Mawrth, Mercher a Gwener am lai o oriau sef 10am-2pm. Gofynnwn am eich amynedd gan ein bod yn gweithredu gyda llai o staff ar hyn o bryd.
Unwaith eto, hoffem ymddiheuro ac edrychwn ymlaen at bennod newydd gyffrous yn Borough Theatre.
^
cyWelsh