Mark Steel

Saturday 6 March
8.00pm

Every Little Thing’s Gonna Be Alright

Rhai blynyddoedd yn ôl, roedd yn ymddangos yn annhebygol bod y DU yn mynd i bleidleisio i adael yr UE; roedd yna wrthblaid resymol i’r Llywodraeth Dorïaidd; roedd Donald Trump yn glown nad oedd yn mynd i faeddu Hillary Clinton ac oedd Mark yn briod a’n byw bywyd delfrydol, ond ers hynny, mae pob dim wedi mynd i’r gwellt! Ond peidiwch â phoeni gan fod Mark yn credu Every Little Thing’s Gonna Be Alright.
Yn addas ar gyfer y sawl sy’n 14 mlwydd oed a’n hŷn

A few years ago, it seemed unlikely that the UK would vote to leave the EU; we had a reasonable opposition to the Tory Government; Donald Trump was a buffoon who surely wasn’t going to beat Hillary Clinton and Mark was living the married suburban ideal, since then it’s all gone to absolute sh*t! But don’t worry as Mark thinks Every Little Thing’s Gonna Be Alright.

Age Guidance 14 years +

There is a £1 booking fee per transaction

£15.00

Genre:

Audience:

14+

You Might Also Like...

twitter birdTwitter Latest